Kurz: Nová pravidla proti praní špinavých peněz s účinností od 1. 1. 2018

Popis kurzu

Od 1. 1. 2018 bude účinná evidence skutečných majitelů podle směrnice AML (Anti-money Laundering) 4. Do té doby budou muset povinné právnické osoby zapsat své skutečné majitele do obchodního rejstříku.

Po absolvování semináře se budete umět orientovat v dané problematice a to zejména s ohledem na nové povinnosti zasazené do kontextu dalších právních předpisů (občanský zákoník, zákon o veřejných rejstřících, předpisy o prokazování původu majetku apod.). Budete také seznámeni s další připravovanou novelizací na úrovni EU.Obsah kurzu

  • novela zákona – současný vývoj úpravy praní peněz v EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod.,
  • rozšíření okruhu povinných osob,
  • nová definice skutečného majitele,
  • změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící struktury,
  • systém vnitřních zásad a hodnocení rizik,
  • evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících),
  • obecné pokyny ESA (Evropský orgán dozoru nad praním špinavých peněz).

Dotazy a diskuze.Cieľová skupina

Seminář je určen širokému okruhu účastníků, jako jsou zejména zaměstnanci finančních institucí (pracovníci bank, obchodníci s cennými papíry apod.), dále příslušníkům svobodných povolání jako jsou advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci apod. Seminář doporučujeme také pracovníkům realitních kanceláří a společnostem zakládajícím obchodní korporace a statutárním orgánům osob se zahraničními vlastníky.Poznámka k cene

kód: 1707130 - 2 090 Kč + DPH Základní cena, kód: 170713A - 3 971 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170713B - 5 643 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170713C - 7 106 Kč + DPHKontaktná osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz