Bratislava

Písomná a e-mailová komunikácia bez chýb

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
  • Cena: 150 € (125 € bez DPH)
  • Organizátor: VIK s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci sa naučia ako sa vyvarovať formálnych aj štylistických chýb pri písomnej a e-mailovej komunikácií.

Obsahová náplň

Aktualizácia a trendy v písomnej a emailovej komunikácií – písanie emailov s informačnou hodnotou, zachovávanie normy oficiálnej korešpondencie

Typy písomnosti - pri nákupe, predaji, reklamáciách (objednávka, urgencia, upomienka, ponuka)

Základné formuly v písomnej komunikácií (frázy, slovné spojenia atď.)

Rámcové zložky - oslovenie, hlavička, obálky, adresa, úvodné a záverečné časti, atď.

Etiketa v písomnej komunikácií a normy - zákonitosti písomnej komunikácie, zmeny v pravidlách slovenského pravopisu (interpunkcia, písanie veľkých písmen, atď.)

Zásady správnej štylizácie (veta, súvetie, nadväzovanie viet, súdržnosť textu)slovná zásoba (spisovné, nespisovné výrazy, variabilita vo vyjadrovaní, synonymá, antonymá, práca s dostupnými slovníkmi)

Tvorba rôznych dokumentov na základe uvedených pravidiel a cvičení , posilňovanie správneho výberu slov, tvorenie jasných a formálne správnych listov

Úprava písomnosti, odstraňovanie chýb

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 150 €

Dĺžka kurzu: 1 deň

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 911 334 *** zobraziť

email:
vik@... zobraziť

web: vik.sk

Adresa
VIK s.r.o.
Ružinovská 1/4814, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)