IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně

Základné info
 • Termín kurzov: 17.10.2017 - 19.10.2017
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 9 063 Kč (7 490 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1704880 - 7 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 170488A - 14 231 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170488B - 20 223 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170488C - 25 466 Kč +
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seznámíte se s mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Po absolvování semináře byste tak měli porozumět systému IFRS, vzájemným vazbám jednotlivých standardů a umět je aplikovat v praxi. Součástí kurzu je i výklad změn v rámci IFRS – zejména nové standardy IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16 – Leasingy.

Výklad je doprovázen množstvím praktických příkladů. V závěru kurzu mají absolventi možnost (nikoliv povinnost) vypracovat test, který jim umožní efektivní zopakování probírané problematiky.

Cieľová skupina

Seminář je určen široké odborné veřejnosti (nejen účetním pracovníkům), která chce porozumět logice IFRS. Vhodné pro začátečníky i pokročilé, komplexnost výkladu a vzájemných souvislostí může být přínosná i pro ty, kteří již s IAS/IFRS pracují.

Obsahová náplň

 • definice a rozpoznání základních prvků účetní závěrky,
 • výchozí koncepce oceňování IFRS (včetně problematiky kursových rozdílů – IAS 21, aktivace výpůjčních nákladů – IAS 23 a problematiky snížení hodnoty aktiv – IAS 36, IFRS 13 – Oceňování v reálné hodnotě),
 • dlouhodobá nehmotná aktiva (IAS 38, vazby na související standardy),
 • dlouhodobá hmotná aktiva (IAS 16, IAS 41, vazby na související standardy),
 • investice do nemovitostí (IAS 40, vazby na související standardy),
 • dlouhodobá aktiva držená k prodeji (IFRS 5),
 • leasingy (IAS 17 versus nový standard leasingy IFRS 16),
 • zásoby (IAS 2, IAS 41),
 • finanční aktiva a závazky (pohledávky, cenné papíry, závazky – základní východiska klasifikace a oceňování – zejména standardy IAS 39 a IFRS 9, IAS 32),
 • vlastní kapitál (Koncepční rámec, IAS 1, IAS 32, IAS 39),
 • rezervy, dohadné položky, podmíněné pohledávky a závazky (IAS 37),
 • odložená daň (IAS 12),
 • účetní závěrka,
 • rozvaha (IAS 1),
 • výsledovka (IAS 1, IAS 18 versus nový standard IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky),
 • výkaz peněžních toků (IAS 7),
 • komentář k účetním výkazům (IAS 1, IAS 8, IFRS 8, IAS 10, IAS 24).

Lektor:
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

Termíny kurzov

17.10.2017 - 19.10.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)