Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled

Základné info
 • Termín kurzov: 19.10.2017
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 3 376 Kč (2 790 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1704730 - 2 790 Kč + DPH Základní cena, kód: 170473A - 5 301 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170473B - 7 533 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170473C - 9 486 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cílem první části semináře je seznámení s postavením SVJ, jeho charakterem, jeho kontextu ve struktuře právnických osob dle občanského práva. Zároveň budou vysvětlena práva a povinnosti vlastníků jednotek, způsob fungování společenství vlastníků jednotek a případných dalších forem správy jednotek. Bude poukázáno na odlišnosti stávající právní úpravy oproti právní úpravě předchozí. Zároveň bude zdůrazněn způsob vzniku SVJ odlišný od předchozí právní úpravy a s ohledem na novou právní úpravu předpisů insolvenčního práva bude poukázáno i na některé aspekty v souvislosti insolvenčního řízení s uplatňováním nároků vlastníků jednotek v jeho rámci.

Ve druhé části semináře budete seznámeni s daňovými a účetními souvislostmi fungování SVJ a se souvisejícími povinnostmi ve vztahu ke správci daně. Přínosem může být komplexní pohled na daňovou a účetní problematiku jak z pohledu samotného SVJ (jeho statutárních orgánů), tak z pohledu jednotlivých vlastníků, praktické ukázky některých postupů na příkladech nebo zdůraznění aktuálních výkladů a novinek pro rok 2017 a 2018 ve vztahu k probírané problematice.

Cieľová skupina

Seminář je určen vlastníkům bytových a nebytových jednotek, funkcionářům SVJ, správcovským firmám, firmám vedoucím účetnictví SVJ, pracovníkům finančních ústavů úvěrujících nemovitosti, notářům a advokátům apod.

Obsahová náplň

9:00–12:30 – PRÁVNÍ POHLED – JUDr. Eva Kabelková

 • vznik SVJ a způsob rozhodování, právní postavení SVJ,
 • volba orgánů společenství, členství v orgánech, odpovědnost členů výboru,
 • současná existence SVJ jako právnické osoby a bytového družstva v témže domě,
 • oprávnění SVJ vymáhat plnění povinností uložených vlastníkům jednotek,
 • zastupování vlastníků jednotek,
 • práva a povinnosti vlastníků jednotek, důsledky protiprávního jednání vlastníků jednotek,
 • provádění úprav v domě a bytě, na společných částech domu,
 • příspěvky na správu domu a pozemku,
 • diskuze a zodpovězení dotazů.

13:30–18:00 – ÚČETNICTVÍ, DAŇ Z PŘÍJMŮ, DPH – RNDr. Ivan Brychta

 • společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky,
 • předpisy vztahující se k účetnictví SVJ,
 • rozsah vedení účetnictví SVJ,
 • směrná účtová osnova,
 • kdy se stává SVJ účetní jednotkou,
 • vybrané účetní operace SVJ (evidence dlouhodobých záloh na opravy, služby účtované vlastníkům, účtování o opravách a technickém zhodnocení, ve vztahu k úvěrům a dotacím aj.),
 • daně (otázka registrace SVJ k daním, princip zdaňování příjmů, závislá činnost ve vztahu k daním, problematika DPH),
 • daňové problémy vlastníků jednotek (ve vztahu k daním z příjmů, k dani z nemovitých věcí),
 • vyúčtování služeb, přeúčtování – daňový režim,
 • aktuální výklady, novinky v daních a účetnictví v roce 2017 a 2018 v návaznosti na aktuální vývoj legislativy,
 • diskuze a zodpovězení dotazů.

Lektor:
JUDr. Eva Kabelková

Termíny kurzov

19.10.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)