Mzdová problematika krok za krokem

Základné info
  • Termín kurzov: 18.09.2017 - 22.09.2017
  • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 9 668 Kč (7 990 Kč bez DPH)
  • Poznámka k cene: kód: 1705130 - 7 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 170513A - 15 181 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170513B - 21 573 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170513C - 27 166 Kč +
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Získáte ucelený přehled v oblasti mzdové a pracovněprávní problematiky, který by měl mít každý, kdo prakticky zpracovává mzdy.

Cieľová skupina

Kurz je určen pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří při své praxi potřebují znát mzdové a pracovněprávní předpisy a mají již o této oblasti základní povědomí.

Obsahová náplň

  1. seminář:
  2. 9. 2017; 9:00–16:00 – ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRACOVNÍM PRÁVU, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, DOVOLENÁ A PŘEKÁŽKY V PRÁCI – Mgr. Vladimír Černý

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY (PPV): Povinnosti zaměstnavatele v okamžiku nástupu prvního zaměstnance – druhy PPV, jejich navázání, změny a ukončení – zákaz výpovědi – povinnosti při ukončení PPV.

NÁROKY PŘI UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU: Odstupné – nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru – potvrzení o zaměstnání.

PRACOVNÍ DOBA: Základní pravidla a rozvrh pracovní doby – problematika přestávek v práci – evidence – konto pracovní doby a další nerovnoměrné rozvržení.

DOVOLENÁ: Dovolená za kalendářní rok – dovolená za odpracované dny – výměra a krácení dovolené – čerpání dovolené – náhrada za dovolenou.

PŘEKÁŽKY V PRÁCI: Překážky v práci na straně zaměstnance – překážky v práci na straně zaměstnavatele.

2. seminář: 19. 9. 2017; 9:00–16:00 – NÁHRADA MZDY A PLATU, NÁHRADA VÝDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ, SRÁŽKY, VÝPLATA A ODMĚNA ZA PRÁCI – Ing. Marie Hajšmanová ODMĚNA ZA PRÁCI: Základní formy odměňování za práci – kategorizace mezd – vnitřní mzdový předpis – minimální mzda – zaručená mzda – stanovení mzdy – mzdové složky – náhradní volno za práci přesčas a ve svátek – odměna za pracovní pohotovost – příplatky.

SRÁŽKY ZE MZDY: Dohody o srážkách ze mzdy – pořadí srážek – životní minimum – nezabavitelné minimum – exekuce.

VÝPLATA MZDY: Splatnost mzdy – stanovení výplatního termínu – splatnost mzdy ve zvláštních případech – uspokojení nároků – prodlení a jeho důsledky – úroky z prodlení.

NÁHRADY VÝDAJŮ POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCI V SOUVISLOSTI S VÝKONEM PRÁCE: Cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních cestách – náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce.

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK A JEHO POUŽITÍ: Rozhodné období – formy průměrného výdělku – pravděpodobný výdělek – použití průměrného výdělku.

NÁHRADA MZDY PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI: Podmínky pro nárok na náhradu mzdy – redukovaný průměrný výdělek pro náhradu – náhrada mzdy – vliv pracovní doby na náhradu mzdy – souběh dočasné pracovní neschopnosti s dalšími překážkami v práci.

3. seminář: 20. 9. 2017; 9:00–16:00 – NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ – Vlasta Nováčková Aktuální legislativa – účast na NP – okruh pojištěných osob – vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců – přerušení účasti na NP – podmínky nároku na dávky NP – druhy dávek, jejich výpočet a výplata – uplatnění nároku na dávky – společná ustanovení zákona o NP pro dávkovou oblast NP (např. ochranná lhůta, rozhodné období, vyměřovací základ, procentní výše dávek) – povinnosti zaměstnavatelů v NP – příklady.

4. seminář: 21. 9. 2017; 9:00–16:00 – POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ – Vlasta Nováčková POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: Právní úprava SP – poplatníci pojistného na SP – vyměřovací základ a výpočet výše pojistného – splatnost a odvod pojistného – povinnosti zaměstnavatele v pojistném na SP – příklady.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ: Základní informace a povinnosti zaměstnavatelů ve ZP – vyměřovací základ – rozhodné období a sazby pojistného – splatnost a odvod pojistného – cizinci ve zdravotním pojištění – příklady.

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ: Rozsah působnosti – účast na DP včetně okruhu pojištěných osob – doba pojištění a náhradní doba pojištění – výpočtový základ – rozhodné období – výpočet důchodu – druhy důchodů – ELDP – povinnosti zaměstnavatelů v DP – příklady.

5. seminář: 22. 9. 2017; 9:00–16:00 – DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI – Ing. Marie Hajšmanová DAŇ Z PŘÍJMŮ: Základní zásady daně z příjmů fyzických osob – dílčí základy daně – stanovení základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – vztah daně z příjmů k zákonům o pojistném na sociální a zdravotní pojištění – zaměstnanecké benefity – zálohy na daň a zvláštní sazba daně – slevy na dani, daňové zvýhodnění.

VYBÍRÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI: Vybírání záloh na daň a zvláštní sazby daně – prohlášení k dani – vybírání záloh na daň v příkladech.

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ: Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a způsob jejich prokazování – roční zúčtování záloh na daň v příkladech – odpovědnost a povinnosti plátců daně.

Lektor:
Mgr. Vladimír Černý

Termíny kurzov

18.09.2017 - 22.09.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)