Vnitřní firemní předpisy, povinnosti zaměstnavatelů, agenturní zaměstnávání, dovolená a pracovní doba

Základné info
  • Termín kurzov: 03.11.2017
  • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 2 408 Kč (1 990 Kč bez DPH)
  • Poznámka k cene: kód: 1703730 - 1 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 170373A - 3 781 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170373B - 5 373 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170373C - 6 766 Kč + DPH
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete znát, jak postupovat v případě sestavování vnitřních firemních předpisů a jaké má zaměstnavatel předsmluvní povinnosti. Na semináři získáte aktuální přehled o uzavírání krátkodobých pracovněprávních vztahů a to z pohledu nejen zákoníku práce, ale i daňového a pojistného na sociáního a zdravotního pojištění. V neposlední řadě se seznámíte s připravovanými novinkami v zákoně o zaměstnanosti ve směru k agenturním zaměstnáváním v roce 2017.

Cieľová skupina

Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří se chtějí v této problematice umět orientovat.

Obsahová náplň

Vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování: Pojem co jsou vnitřní firemní předpisy a důvody pro jejich zpracování – vnitřní firemní předpisy podle zákoníku práce, pracovní řád, kolektivní smlouva – trvání vnitřních předpisů – doba určitá, neurčitá – názorné ukázky při sestavování vnitřních předpisů.

Předsmluvní povinnosti zaměstnavatelů: Povinnosti budoucího zaměstnavatele před uzavřením pracovněprávních vztahů – zpracování osobních údajů – co požadovat po uchazeči o zaměstnání – ukládání osobních údajů do osobního spisu – archivace – vstupní pracovnělékařské prohlídky – instruktáž o bezpečnosti práce – další povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovněprávních vztahů vůči jednotlivým institucím (OSSZ, ZP, ÚP).

Agenturní zaměstnávání v roce 2017: Zásadní zpřísnění podmínek pro provozování agentury práce – zprostředkování zaměstnání agenturami práce – vztah agentura práce x zaměstnanec – dočasné přidělení k výkonu práce – zabezpečení pracovních a mzdových podmínek agenturního zaměstnance uživatelem – odvody pojistného a daně ze závislé činnosti – pracovnělékařské prohlídky způsobilosti k výkonu práce u agenturního zaměstnance – formy pracovněprávního vztahu u agenturních zaměstnanců – uzavření dohody mezi agenturou práce a uživatelem o přidělení agenturního zaměstnance – názorná ukázka doporučeného obsahu dohody mezi agenturou práce a uživatelem – praktické poznatky, čeho se vyvarovat a co požadovat na agentuře.

Dohody o provedení práce a pracovní činnosti podle zákoníku práce 2017: Zásady uzavírání dohod – studenti, mladiství, důchodci, ostatní – uzavírání dohod na dobu určitou, neurčitou – co musí dohody obsahovat – názorné ukázky – odvody pojistného a daní ze závislé činnosti u dohod – povinnosti zaměstnavatelů při zajištění pracovnělékařských prohlídek způsobilosti zaměstnanců – tzv. „dohodářů“ k výkonu práce – jak dohody ukončit – nároky zaměstnanců z titulu výkonu práce na základě dohody o provedení práce a pracovní činnosti – odměňování těchto zaměstnanců – zjišťování průměrného výdělku u dohod – specifické výpočty, názorné ukázky.

Pracovní poměry na dobu určitou v roce 2017: Pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou – názorné příklady uzavírání pracovního poměru na dobu určitou a jeho možné prodlužování – výjimky z pravidla omezeného uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou (tzv. „3× a dost“) – vnitřní předpis u specifických pracovních pozic, u kterých nelze uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou – odvody pojistného – v malém rozsahu a daní ze závislé činnosti – povinnosti zaměstnavatelů v oblasti pracovnělékařské služby – lékařské prohlídky způsobilosti k výkonu práce – kategorizace prací – lékařské prohlídky žáků a studentů – kdo hradí lékařské prohlídky před zařazením do praktického výcviku nebo praktické přípravy.

Dovolená v roce 2017 a zůstatková dovolená do roku 2018. Výpočty nároku na dovolenou v roce 2017 a problematika převodu dovolených z roku uplynulého do roku nového – výměra dovolené – mateřská dovolená a dovolená – přerušení dovolené, krácení dovolené – výměra dovolené u zvláštních režimů pracovní doby – názorné ukázky výpočtů dovolené – dovolená u dohody o pracovní činnosti – vnitřní firemní předpisy o čerpání dovolené.

Pracovní doba v roce 2017: Právo zaměstnavatele určit zaměstnanci pracovní dobu – evidence pracovní doby – pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, provedení práce – evidence o odpracované době u práce z domova – home-office – obecná délka pracovní doby – pracovní doba u směnných provozů – nerovnoměrné rozvržení pracovní doby – přestávky v práci – přestávka mezi směnami, přestávky v týdnu – zvláštní režimy pracovní doby – zaměstnanci v dopravě – vnitřní firemní předpisy o určení pracovní doby.

Dotazy a diskuze.

Lektor:
Zdeněk Křížek

Termíny kurzov

03.11.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)