Fakturace v přeshraničním obchodě a službách včetně účtování přijatých faktur

Základné info
 • Termín kurzov: 06.11.2017
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 529 Kč (2 090 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1704000 - 2 090 Kč + DPH Základní cena, kód: 170400A - 3 971 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170400B - 5 643 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170400C - 7 106 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminář reaguje na potřebu ekonomických úseků (účtáren) nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby. Je adresován těm účtárnám, které vystavují a přijímají daňové doklady od zahraničních partnerů. Na praktických příkladech – vydaných i přijatých daňových dokladech v češtině a angličtině – si ozřejmíte správné uplatnění DPH, problematiku dovozu a vývozu včetně cel a promítnutí do účetnictví (souvztažnosti).

Cieľová skupina

Seminář je určen pro fakturanty, finanční účetní zaměřené na účtování přijatých faktur s původem z EU či třetích zemí, obchodníky se specializací na zahraniční obchod a služby, kteří s partnery řeší a komunikují závazky, fakturaci, opravné daňové doklady, skonta, množstevní bonusy atd.

Obsahová náplň

NOVINKY V ZÁKONĚ O DPH, V ZÁKONĚ O ÚČETNICTVÍ účinné od roku 2016 (zejména novelizace celních předpisů a DPH) a od roku 2017 ve vazbě na správné zacházení s vystavenými přijatými a vydanými doklady z EU a třetích zemí.

POŘÍZENÍ ZBOŽÍ Z JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU:

 • uplatnění DPH,
 • ukázka a náležitosti faktury,
 • řešení reklamace (množstevní, kvalitativní),
 • skonto,
 • přijetí vzorků,
 • uplatnění nároku na odpočet,
 • účetní souvztažnosti,
 • trojstranné obchody.

DODÁNÍ ZBOŽÍ DO JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU:

 • místo uskutečnění zdanitelného plnění,
 • osoba povinná přiznat DPH,
 • důkazní prostředky pro daňový režim,
 • vazba na souhrnné hlášení,
 • množstevní bonus na konci sledovaného období,
 • zasílání zboží,
 • ukázka a náležitosti faktury.

DOVOZ ZBOŽÍ:

 • uplatnění DPH při dovozu,
 • celní problematika,
 • faktury při dovozu,
 • celní problematika,
 • účetní souvztažnosti,
 • rizika při dovozu.

VÝVOZ ZBOŽÍ:

 • uplatnění DPH při vývozu,
 • celní problematika,
 • faktury při vývozu,
 • důkazní prostředky.

POSKYTNUTÍ SLUŽEB DO JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU A TŘETÍ ZEMĚ:

 • uplatnění DPH u služeb dle základního pravidla – viz § 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • souhrnné hlášení – specifikace dle typu služeb,
 • ukázka faktur včetně jejích náležitostí.

PŘIJETÍ SLUŽEB Z JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU:

 • uplatnění DPH u přijatých služeb – z EU i třetích zemí,
 • režim samovyměření – případy,
 • ukázka faktur a náležitostí,
 • účtování přijatých služeb,
 • časové rozlišení u déletrvajících služeb na konci roku,
 • zvláštní režimy.

SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S POHYBEM PRACOVNÍKŮ V ZAHRANIČÍ:

 • přijaté služby v EU a ve třetích zemích,
 • možnosti nárokování DPH z přijatých služeb,
 • účtování.

Lektor:
Ing. Vladimír Zdražil

Termíny kurzov

06.11.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)