Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního hlediska včetně optimalizačních propočtů

Základné info
  • Termín kurzov: 31.10.2017
  • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 2 892 Kč (2 390 Kč bez DPH)
  • Poznámka k cene: kód: 1705560 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 170556A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170556B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170556C - 8 126 Kč + DPH
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte s rozdíly mezi podnikáním jako osoba samostatně výdělečně činná (fyzická osoba – podnikatel) a podnikáním jako právnická osoba. Jednotlivé formy podnikání budou podrobně popsány z daňového a účetního hlediska, budou popsány jejich výhody a nevýhody. Seznámíte se s dopady těchto forem podnikání na dědictví, exekuce, nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti aj.

Výklad vyjde z právní úpravy daných forem podnikání a porovná jednotlivé druhy podnikatelských právnických osob, budou probrány právní aspekty jednotlivých forem (povinné vklady, oznamovací povinnost, zveřejňování, přístup k financím, ručení, rizika atd.). Budou uvedeny podmínky pro změnu formy podnikání a postup převodu mezi formami FO a PO navzájem, nebude opomenut ani souběh podnikání jako fyzické a právnické osoby a jeho úskalí. Velký důraz bude kladen na optimalizaci – legální dosažení úspory na dani z příjmů a pojistném s ohledem na možná rizika zvolené formy včetně rizika zneužití práva, účetní povinnosti (vedení daňové evidence versus podvojné účetnictví).

Vše bude vyloženo nejen teoreticky, ale i na souvislém příkladu, který názorně ukáže propočet zdanění jednotlivých forem podnikání, včetně celkového zdanění (celkové odvody na dani z příjmů fyzických a právnických osob, včetně odvodů na zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení). Na závěr budou probrány očekávané změny v daních z příjmů fyzických osob a právnických osob, účetní a právní změny týkající se jednotlivých druhů podnikání. Dostatečný prostor bude věnován dotazům.

Cieľová skupina

Seminář je určen daňové, účetní i právní veřejnosti a podnikatelům – osobám samostatně výdělečně činným i společníkům/statutárům v obchodních korporacích.

Obsahová náplň

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY FOREM PODNIKÁNÍ, STRUČNÝ PRÁVNÍ RÁMEC: Fyzická osoba – podnikatel (OSVČ) – právnické osoby (obchodní korporace) – společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo – zřízení živnostenského listu, založení a vznik společnosti včetně novely soudních poplatků (zrušení), přístup k financím vlastníka, přístup k cizím zdrojům, oznamovací a zveřejňovací povinnost, rizika podnikání, ručení a odpovědnost, důvěryhodnost a image OSVČ/obchodní společnosti, omezení jednotlivých druhů podnikání – dopady na další oblasti – dědictví, exekuce, nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti aj. – ochrana majetku fyzické osoby a možné řešení – shrnutí hlavních výhod a nevýhod pro jednotlivé formy podnikání.

POROVNÁNÍ DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO HLEDISKA JEDNOTLIVÝCH FOREM PODNIKÁNÍ: Daň z příjmu fyzických osob (příjmy z podnikání, příjmy z pronájmu, příjmy ze zaměstnání či odměna statutárního orgánu z vlastní společnosti, možnost uplatnění paušálních výdajů, výše daně z příjmů, uplatnění odpočtů a slev) – daň z příjmu právnických osob (daň z příjmů, srážková daň z podílů na zisku, mzda či odměna jako náklad společnosti a uplatnění příslušných odpočtů a slev, rozdíl zdanění v jednotlivých formách obchodních korporací) – zdravotní pojištění a sociální zabezpečení (jako zaměstnanec vs. OSVČ) – daňově uznatelné výdaje – rozdíly u právnické a fyzické osoby – daňová optimalizace – vedení daňové evidence – vedení podvojného účetnictví – povinné podvojné účetnictví u právnických osob a u některých fyzických osob – rozdíly v sankcích dle účetních a daňových předpisů – obchodní majetek, osvobození při následném prodeji a vliv na optimalizaci – aktuální stanoviska České daňové správy, závěry Koordinačních výborů, judikatura – důraz na nejnovější z posledního roku.

PŘECHOD Z FYZICKÉ OSOBY NA PRÁVNICKOU A NAOPAK, SOUBĚH: Jednorázový či postupný přechod – postup při přechodu, převody majetku, zaměstnanců, obchodních vztahů, stanovení cen – možnost souběžného podnikání na FO i PO – výhody, nevýhody, rizika včetně problému vzájemných vztahů a způsobu jejich zdanění (odměna za práci společníka jako příjem ze závislé činnosti, ceny obvyklé atd.) – judikatura ke zneužití práva.

VARIANTY ZDANĚNÍ A SOUVISLÝ A KOMPLEXNÍ ILUSTRATIVNÍ PŘÍKLAD S KONKRÉTNÍMI PROPOČTY A OPTIMALIZACEMI: Fyzická osoba podnikatel (pracující sám, se zaměstnanci, se spolupracujícími osobami či rodinnými příslušníky, se společníky – smlouva o společnosti (dříve o sdružení), propočty rozdělení příjmů, uplatnění výdajů) – fyzická osoba – pronájem majetku do „své“ společnosti – fyzická osoba – odměna členovi statutárního orgánu (jednatel, člen představenstva, …) versus mzda, aktuální judikatura k nepovoleným souběhům, odvody, pojistné včetně pojištění zákonného – fyzická osoba – odvody na zdravotní a sociální zabezpečení – výpočet daně z příjmů právnických osob, uplatnění mzdy či odměny v uznatelných nákladech, zohlednění do optimalizační varianty – výsledné shrnutí optimalizace daní a pojistného – celkový dopad – konkrétní příklady dosazené do optimalizačního propočtu.

STRUČNĚ K OČEKÁVANÝM ZMĚNÁM S VLIVEM NA PŘEDCHOZÍ VÝKLAD: Vedení daňové evidence a zdanění daní z příjmů fyzických osob – vedení podvojného účetnictví a zdanění daní z příjmů právnických osob – sociální zabezpečení, zdravotní pojištění – právní změny týkající se jednotlivých forem podnikání.

Dotazy, diskuze.

Lektor:
Mgr. Ing. Dagmar Christophová

Termíny kurzov

31.10.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)