Daňové doklady v České republice a na Slovensku

Základné info
 • Termín kurzov: 01.11.2017
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 3 013 Kč (2 490 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1705960 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 170596A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170596B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170596C - 8 466 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na semináři získáte základní ucelené informace o daňových dokladech pro české a slovenské účetnictví podle zákona o DPH, srovnávací metodou bude vysvětlen zásadní rozdíl ve vystavování daňových dokladů v České republice a na Slovensku.

Cieľová skupina

Seminář je určen pro hlavní účetní, finanční účetní a asistenty účetních.

Obsahová náplň

PRÁVNÍ RÁMEC PRO DAŇOVÉ DOKLADY (CZ – SK):

 • směrnice rady 2010/45/EU,
 • zákon o DPH,
 • zákon o účetnictví,
 • zákon o obchodních korporacích.

NÁLEŽITOSTI DAŇOVÝCH DOKLADŮ (CZ – SK):

 • daňový doklad podle § 26,
 • daňový doklad podle § 30 – zjednodušený daňový doklad,
 • opravný daňový doklad,
 • zvláštní daňové doklady,
 • daňové doklady při dovozu a vývozu zboží,
 • daňový doklad při osvobozeném dodání zboží do jiného členského státu,
 • daňový doklad při fakturaci služeb s místem plnění mimo tuzemsko,
 • daňový doklad při vývozu zboží,
 • daňový doklad při dovozu zboží,
 • daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státu EU a daňový doklad při přijetí služeb od osoby neusazené v tuzemsku – případy, kdy daň samovyměřuje příjemce plnění,
 • vazba daňového dokladu na uplatnitelnost nároku na odpočet.

ZAJIŠTĚNÍ VĚROHODNOSTI PŮVODU, NEPORUŠITELNOSTI OBSAHU A ČITELNOSTI (CZ – SK):

 • zajištění věrohodnosti,
 • zajištění neporušitelnosti,
 • vystavování daňových dokladů,
 • zajištění čitelnosti daňových dokladů,
 • zajištění vlastností daňových dokladů v elektronické podobě,
 • uznávaný elektronický podpis, uznávaná elektronická značka,
 • elektronická výměna informací EDI,
 • časová razítka,
 • e-mailová komunikace,
 • změna formátu daňového dokladu v elektronické podobě,
 • datové schránky,
 • zajištění vlastností daňových dokladů v listinné podobě.

PŘEDÁVÁNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ DOKLADŮ (CZ – SK)

UCHOVÁVÁNÍ DOKLADŮ (CZ – SK):

 • elektronické uchovávaní daňových dokladů,
 • uchovávaní daňových dokladů v listinné podobě,
 • uchovávaní dokladů podle zákona o účetnictví.

PŘEVOD DOKLADŮ (CZ – SK):

 • převod z pohledu zákona o DPH,
 • převod z pohledu zákona o účetnictví,
 • převod dokladů z elektronické do listinné podoby,
 • převod dokladů z listinné do elektronické podoby.

Diskuze a dotazy.

Lektor:
Ing. Milan Kúdela

Termíny kurzov

01.11.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)