DPH v roce 2017 a připravované změny pro rok 2018 – speciálka pro zkušené

Základné info
  • Termín kurzov: 07.11.2017 - 09.11.2017
  • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 7 006 Kč (5 790 Kč bez DPH)
  • Poznámka k cene: kód: 1704200 - 5 790 Kč + DPH Základní cena, kód: 170420A - 11 001 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170420B - 15 633 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170420C - 19 686 Kč +
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na seminářích si prohloubíte znalosti týkající se DPH. Problematická ustanovení budete moci diskutovat s lektory i dalšími účastníky.

Cieľová skupina

Pro zkušené daňové poradce a finanční účetní, ekonomy, podnikatele.

Obsahová náplň

  1. seminář:
  2. 11. 2017; 9:00–17:00 – UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO V ROCE 2017 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2018 – SPECIÁLKA PRO ZKUŠENÉ

9:00–13:00 – PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH – AKTUALITY – Olga Holubová Pomocí praktických příkladů budou probrána obtížná ustanovení zákona o DPH. Důraz bude kladen na aktuální výkladové problémy, novinky, poslední judikaturu a koordinační výbory. Podle aktuálního legislativního vývoje budou probrány i dílčí změny zákona, k nimž došlo v průběhu roku. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace.

Obchodní majetek – společnost bez právní subjektivity – den povinnosti přiznat daň – problematika záloh, DUZP – základ daně a jeho opravy, lhůty pro opravy – osvobozená plnění – nejčastější chyby – zničení, krádeže a manka na majetku – režimy přenesení daňové povinnosti – nárok na odpočet daně na vstupu a jeho případná odmítnutí ze strany správce daně – ručení za daň.

14:00–17:00 – OBRANA PROTI POSTUPU SPRÁVCE DANĚ PŘI ZADRŽOVÁNÍ NADMĚRNÝCH ODPOČTŮ DPH, POSTUP K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ A DAŇOVÁ KONTROLA U DPH – Ing. Zdeněk Burda Do kdy musí správce daně vrátit nadměrný odpočet – povinnost správce daně sdělit konkrétní pochybnosti – postup k odstranění pochybností x kontrola před vyměřením daně – důkazní břemeno daňových subjektů – práva a povinnosti daňových subjektů i správce daně při prověřování daňové povinnosti – postup v případě, že správce daně tvrdí, že daňový subjekt věděl či mohl vědět o daňovém podvodu – možnost podávání stížností, soudní obrana – úroky ze strany správce daně při jeho dlouhém prověřování nároku na odpočet – zkušenosti z kontrolních hlášení – může správce daně vyzývat k předložení dokladů e-mailem s nepřiměřeně krátkými lhůtami a další “neformální” komunikace ze strany správce daně.

2. seminář: 8. 11. 2017; 9:00–16:00 – UPLATŇOVÁNÍ DPH MEZI ZEMĚMI EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI V ROCE 2017 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2018 – SPECIÁLKA PRO ZKUŠENÉ – JUDr. Svatopluk Galočík Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů – pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 – obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň – přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16 – pojem „osvobozená osoba“ povinná k dani podle § 4 – poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3 – přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69 – pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a 97a – nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně – finanční a operativní pronájmy věcí movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d – reverse charge u poskytnutých služeb plátcem do jiných členských států a třetích zemí – povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku – vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně – souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání – nové stanovení základu daně při zpětném dovozu zboží z pasivního zušlechťovacího styku – nové ustanovení § 108 odst. 1 písm. j) – nová úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu § 110a – 110z (mini one stop shop) – zrušení svobodných skladů – zrušení osvobození při dodání zboží ve svobodných pásmech – zrušení osvobození poskytnutých služeb ve svobodných pásmech – zrušení vývozu při umístění zboží do svobodných pásem – přenos povinnosti přiznat daň při dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku na plátce daně – změny účinné od 1. 1. 2017 a očekávané změny pro rok 2018.

3. seminář: 9. 11. 2017; 9:00–16:00 – DPH V ROCE 2017 V PŘÍKLADECH A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2018 – SPECIÁLKA PRO ZKUŠENÉ (WORKSHOP) – Bc. Marta Šťastná Očekávané změny pro rok 2018 – předmět daně v problematických případech – tuzemská plnění, převod staveb, nájmy, rozdíl mezi osvobozeným plněním a režimem RCH a dopad do praxe – poměrný a krácený nárok na odpočet v příkladech – vynětí z předmětu daně – úprava a vyrovnání odpočtu – místo plnění u služeb, praktické příklady – intrakomunitární plnění v praxi – registrace – cizí měny – přiznání k DPH – praktické příklady.

Lektor:
Bc. Marta Šťastná

Termíny kurzov

07.11.2017 - 09.11.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)