Inventarizace majetku a závazků včetně přípravných prací pro uzavření účetnictví za rok 2017

Základné info
 • Termín kurzov: 09.11.2017
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 529 Kč (2 090 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1705060 - 2 090 Kč + DPH Základní cena, kód: 170506A - 3 971 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170506B - 5 643 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170506C - 7 106 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Je nevyšší čas připravit se na práce, které nám následně usnadní uzávěrku a závěrku účetnictví za rok 2017. Na semináři se seznámíte s řádnými povinnostmi při inventarizaci a s vypořádáním inventarizačních rozdílů a s jejich náhradami

Cieľová skupina

Seminář je určen nejen účetním, pracovníkům účetních a poradenských firem a ekonomickým pracovníkům, ale i samotným majitelům firem.

Obsahová náplň

 • praktický výklad inventarizace majetku a závazků v návaznosti na ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na konkrétní postupy a nejčastější nejasnosti, včetně postupů účtování inventarizačních rozdílů,
 • požadavky na průkaznost účetnictví, inventarizace majetku a závazků, členění majetku a závazků, oceňování majetku a závazků,
 • harmonogram inventarizačních prací, příprava inventarizace, vnitřní směrnice o inventarizaci, způsoby provádění inventarizace, inventarizace fyzická a dokladová,
 • inventarizační písemnosti – inventurní soupis a jeho náležitosti,
 • výsledky inventarizace,
 • postupy účtování inventarizačních rozdílů,
 • úschova inventarizačních písemností,
 • smlouvy o odpovědnosti za svěřené prostředky,
 • předvedení analytického členění ve třídě 5, a to s vazbou na zákon o daních z příjmů, tzn. stanovení účtů daňově i nedaňově účinných,
 • časové rozlišení nákladů a výnosů,
 • dohadné účty aktivní a pasivní,
 • zákonné a účetní rezervy,
 • opravné položky,
 • opravy účetních záznamů,
 • nevyúčtované pracovní cesty,
 • příprava uzávěrkových operací.

Lektor:
Hana Kovalíková

Termíny kurzov

09.11.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)