Kurz: Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové pojištění – aktuálně a změny pro rok 2018

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete mít přehled o nejvýznamnějších změnách, které v roce 2016 nastaly v nemocenském pojištění, v pojistném na sociální zabezpečení a v důchodovém pojištění. Na semináři lektoři upozorní na nejčastější chyby a nejasnosti z nich vyplývající. Seznámíte se se změnami, které v této oblasti nastanou od 1. 1. 2018.Obsah kurzu

9:00–12:15 – NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2018 – JUDr. František Vlasák Aktuální legislativní situace – účast na nemocenském pojištění – okruh pojištěných osob – podmínky účasti na nemocenském pojištění – vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců.

DÁVKY NP: Podmínky nároku na dávky NP – výše dávek, jejich výpočet a výplata – uplatnění nároku na dávky – povinnosti zaměstnavatele v NP.

13:00–15:45 – POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2018 – Mgr. Šárka Chotěborská Aktuální informace z legislativy – poplatníci pojistného a odvod pojistného – vyměřovací základy – sazby pojistného – maximální vyměřovací základ – přehled o výši pojistného – změny – přeplatky, nedoplatky, výkazy nedoplatků, promíjení penále, splátky, pokuty. Diskuze, odpovědi na dotazy.

16:00–19:00 – DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V PRAXI – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2018 – Jana Dorčáková Okruh pojištěných osob – jednotlivé druhy důchodů a jejich výše – úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění.

VEDENÍ ELDP: Doby pojištění a náhradní doby pojištění, zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu, dohody o provedení práce – vzorové příklady – nejčastější závady zjišťované při kontrolní činnosti.

NEZBYTNÁ SOUČINNOST ZAMĚSTNAVATELŮ PŘI SEPISOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DŮCHODY: Používané tiskopisy – další aktuální informace. Diskuze, odpovědi na dotazy.Cieľová skupina

Zkušeným personalistům, mzdovým specialistům, podnikovým právníkům, mzdovým účetním, odborovým funkcionářům podnikatelské i neziskové sféry.Poznámka k cene

kód: 1705850 - 2 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 170585A - 5 491 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170585B - 7 803 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170585C - 9 826 Kč + DPHKontaktná osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz