Kurz: Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu

Popis kurzu

V průběhu semináře lektor provede ucelený rozbor nákladů a výnosů z pohledu jejich daňového režimu. Součástí výkladu bude i postup při transformaci účetního výsledku na daňový včetně příkladů k probírané problematice.Obsah kurzu

  • souvislost výdajů (nákladů) s příjmy (výnosy), rozdíl v účetním a daňovém pojetí,
  • daňový a účetní princip časového rozlišení,
  • výnosy, které nejsou předmětem zdanění nebo jsou osvobozeny – způsoby zdanění výnosů daní z příjmů (u fyzických osob, u právnických osob, zvláštní sazba daně, samostatný základ daně),
  • daňové náklady – základní podmínky pro vznik daňového nákladu, příklady (odpisy, daňové rezervy, leasing, opravné položky a odpisy pohledávek, smluvní pokuty, náklady z mezd, pojistné apod.),
  • nedaňové náklady v příkladech (manka a škody, pokuty, penále, finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů apod.),
  • úprava účetního výsledku hospodaření na daňový (základní pravidla a postupy podle § 23 ZDP v příkladech).Cieľová skupina

Seminář je určen pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které řeší otázku, co je a co není daňovým nákladem a jak promítnout tyto skutečnosti v daňovém přiznání.Poznámka k cene

kód: 1704780 - 2 090 Kč + DPH Základní cena, kód: 170478A - 3 971 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170478B - 5 643 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170478C - 7 106 Kč + DPHKontaktná osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz