DETAIL KURZU

Elektornické nástroje vo verejnom obstarávaní

Od:

OTIDEA s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Prvá etapa elektronizácie – administrácia verejného obstarávania v informačnom systéme, zahoďte papierovanie.- Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 20 Komunikácia: Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií.

 • Elektronické verejné obstarávanie je proces elektronizácie celého postupu verejného obstarávania, povinnosť pre verejného obstarávateľa nastane dňom 18. októbra 2018.
 • Na prípravu plnej elektronizácie verejného obstarávania má verejný obstarávateľ niečo vyše poldruha roka, máte pocit, že je dosť času? Pozor ide o závažnú situáciu, ktorú si ešte plne neuvedomujeme.
 • Cieľom nášho seminára bude komplexne Vás informovať a prakticky Vás pripravovať na prácu v elektronickom systéme www.ezakazky.sk.
 • Ide o jednoduchý komunikačný elektronický systém, ktorý uľahčí a zjednoduší Vašu prácu vo verejnom obstarávaní.
Obsah kurzu

 • Minimálne požiadavky na technické vybavenie,
 • Prihlásenie sa do systému a predstavenie frontendovej a backendovej časti systému,
 • Úvodná obrazovka back-endovej časti aplikácie eZakazky,
 • Zoznam zákaziek
 • Navigácia v hlavnom menu systému eZákazky,
 • Výber postupu verejného obstarávania a následné vytvorenie a nastavenie zákazky a jej jednotlivých etáp. Vytvorenie novej podlimitnej zákazky bez elektronického trhoviska/Verejnej súťaže (nadlimit)
 • Pridanie dokumentov k zákazke (SP, Výzva na PP, prílohy),
 • Povolenie prístupu uchádzača k dokumentom zákazky a odoslanie notifikácie o sprístupnení dokumentov,
 • Jednoduchá a prehľadná komunikácia medzi zadávateľom a záujemcami/uchád­začmi v každej etape zákazky (poskytovanie súťažných podkladov, spracovanie žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, vloženie vysvetlenia pre záujemcov, žiadosti o vysvetlenie ponuky, žiadosť o nápravu, odpoveď na žiadosť o nápravu a pod.)
 • Pridanie fázy Vyhodnocovanie častí ponúk Ostatné
 • Pridanie fázy Vyhodnocovanie častí ponúk Kritériá
 • Pridanie fázy Certifikovaná aukcia
 • Spracovanie dokumentácie a vytvorenie reportov k zákazke

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa zúčastňujú verejného obstarávania ako verejní obstarávatelia, obstarávatelia, osoby podľa paragrafu 8 ZVO, ale i dodávateľov – uchádzačov o zákazky.

Kontaktná osoba

Monika Svinčáková
+421 911 124 142
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor