Bratislava

Skončenie pracovného pomeru - právne aj správne

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Astrová 2/A, Otidea, s.r.o. Bratislava
 • Cena: 120 € (100 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, stravný lístok na obed
 • Organizátor: OTIDEA s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Ukončenie pracovného pomeru je náročnou problematikou v pracovno-právnych vzťahoch. Neraz dochádza k sporom medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorých predmetom bývajú spory týkajúce sa neplatného skončenia pracovného pomeru a s tým súvisiace nároky zamestnanca a zamestnávateľa, spory týkajúce sa zodpovednosti za spôsobenú škodu, prípadne pracovný úraz a pod. Slovenský právny poriadok vo všeobecnosti poskytuje ochranu v pracovnoprávnych vzťahoch prevažne zamestnancom, čo možno usudzovať okrem iného i zo súčasnej súdnej praxe. Nie vždy je však pravidlom, že zamestnávateľ ťahá za kratší koniec. Na čo si teda dať v praxi pozor a ako predchádzať pracovnoprávnym sporom na súdoch?

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem. Zamestnávateľov, personalistov, konateľov spoločností…

Obsahová náplň

 • Spôsoby skončenia pracovného pomeru,
 • Dohoda o skončení pracovného pomeru,
 • Výpoveď a výpovedná doba všeobecne,
 • Výpoveď daná zamestnávateľom,
 • Zákaz výpovede,
 • Výpoveď daná zamestnancom,
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru,
 • Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú,
 • Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe,
 • Hromadné prepúšťanie,
 • Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní,
 • Odstupné a odchodné,
 • Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil:
+421 911 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Astrová 2/A, 821 01 Otidea, s.r.o. Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)