Kurz: Skončenie pracovného pomeru - právne aj správne

Popis kurzu

Ukončenie pracovného pomeru je náročnou problematikou v pracovno-právnych vzťahoch. Neraz dochádza k sporom medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorých predmetom bývajú spory týkajúce sa neplatného skončenia pracovného pomeru a s tým súvisiace nároky zamestnanca a zamestnávateľa, spory týkajúce sa zodpovednosti za spôsobenú škodu, prípadne pracovný úraz a pod. Slovenský právny poriadok vo všeobecnosti poskytuje ochranu v pracovnoprávnych vzťahoch prevažne zamestnancom, čo možno usudzovať okrem iného i zo súčasnej súdnej praxe. Nie vždy je však pravidlom, že zamestnávateľ ťahá za kratší koniec. Na čo si teda dať v praxi pozor a ako predchádzať pracovnoprávnym sporom na súdoch?Obsah kurzu

 • Spôsoby skončenia pracovného pomeru,
 • Dohoda o skončení pracovného pomeru,
 • Výpoveď a výpovedná doba všeobecne,
 • Výpoveď daná zamestnávateľom,
 • Zákaz výpovede,
 • Výpoveď daná zamestnancom,
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru,
 • Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú,
 • Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe,
 • Hromadné prepúšťanie,
 • Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní,
 • Odstupné a odchodné,
 • Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru.Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem. Zamestnávateľov, personalistov, konateľov spoločností…Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, stravný lístok na obedKontaktná osoba

Monika Svinčáková
+421 911 124 142
vzdelavanie@otidea.sk


Organizátor