Bytová družstva v praxi – právo, hospodaření, účetnictví a daně

Základné info
 • Termín kurzov: 13.09.2017 - 04.10.2017
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 6 280 Kč (5 190 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1707230 - 5 190 Kč + DPH Základní cena, kód: 170723A - 9 861 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170723B - 14 013 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170723C - 17 646 Kč + D
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Získáte ucelený pohled na problematiku bytových družstev v oblasti práva, účetnictví, hospodaření a daní.

Absolvováním prvního semináře získáte informace o činnosti bytových družstev a o jejich zkušenostech s aplikací nové právní úpravy. Nejdiskutovanější na semináři bývají otázky související s užíváním družstevního bytu, nakládání s družstevním podílem nebo otázky nároků členů družstva na převod družstevního bytu do vlastnictví.

Druhý seminář přinese přehled o správném účtování a následně i hospodaření bytového družstva. Ve výkladu se projeví změny související s účtováním nové právnické osoby společenství vlastníků jednotek v domech, kde je ještě družstevní majetek. Lektorka se zaměří na změny vyplývající ze zákona o obchodních korporacích, na změny stanov bytových družstev i změny účetních předpisů.

Třetí seminář bude zaměřen na úpravu hospodaření v zákoně o obchodních korporacích, zdanění příjmů bytových družstev podle zákona o daních z příjmů a na zvláštnosti uplatňování DPH. Budete seznámeni s obsahem základních ekonomických kategorií upravených zákonem o obchodních korporacích a s hlavními principy hospodaření bytových družstev. Dozvíte se, co je nájemné za družstevní byt, nebytový prostor a za služby spojené s jeho užíváním. Specifika uplatňování daně z příjmů právnických osob budou ukázána na příkladu stanovení základu daně včetně vyplnění daňového přiznání. Vysvětleny budou zvláštnosti uplatňování DPH vyplývající z vymezení ekonomické činnosti bytového družstva.

Cieľová skupina

Cyklus seminářů je určen členům a funkcionářům bytových družstev, správcovským firmám, pracovníkům hypotečních bank a jiných finančních ústavů úvěrujících bytová družstva, účetním a daňovým pracovníkům i ekonomům bytových družstev.

Obsahová náplň

 1. seminář:
 2. 9. 2017; 9:00–14:00 – Bytová družstva v praxi – právní úprava – Mgr. Kateřina Horáková
 • základní principy bytových družstev (BD),
 • předmět činnosti a předmět podnikání BD, BD jako správcovské firmy,
 • stanovy BD a co je vhodné jimi upravit,
 • členství v BD, podmínky pro vznik členství, spoluvlastnictví a zastavení družstevního podílu,
 • členská práva a povinnosti včetně práv a povinností vyplývajících z nájmu družstevního bytu,
 • převod družstevního podílu,
 • přechod a rozdělení družstevního podílu v BD,
 • zánik členství a problematika vypořádacího podílu,
 • orgány BD – orgány velkých, středních a malých BD (členská schůze, shromáždění delegátů, samosprávy, představenstvo, předseda, kontrolní orgány), rozdělení jejich kompetencí a odpovědnost,
 • převody bytů do vlastnictví členů,
 • zánik BD,
 • informace o vývoji legislativy,
 • dotazy, diskuze.

2. seminář: 20. 9. 2017; 9:00–14:00 – Bytová družstva v praxi – účetnictví – Ing. Božena Künzelová

 • bytové družstvo jako účetní jednotka,
 • založení a vznik bytového družstva, základní členský vklad a základní kapitál,
 • pořízení bytového domu, další členské vklady a úvěry na pořízení bytového domu,
 • nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytů,
 • náklady a výnosy bytového družstva,
 • opravy a udržování a technické zhodnocení bytových domů,
 • účetní uzávěrka a účetní závěrka bytového družstva,
 • účetnictví společenství vlastníků jednotek a bytového družstva v jednom domě,
 • dotazy a diskuze.

3. seminář: 4. 10. 2017; 9:00–16:00 – Bytová družstva v praxi – hospodaření a daňová problematika – Ing. Lenka Haráková HOSPODAŘENÍ:

 • úprava hospodaření bytového družstva v zákoně o obchodních korporacích,
 • nájemné za družstevní byt (struktura a formy nájemného) a služby spojené s jeho užíváním (vymezení služeb, náklady na služby a jejich rozpočítání na nájemce, úhrady a jejich vyúčtování).

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB:

 • příjmy osvobozené od daně,
 • určení daňově uznatelných a daňově neuznatelných nákladů,
 • položky snižující a zvyšující výsledek hospodaření,
 • příklad stanovení základu daně včetně vyplnění daňového přiznání.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY:

 • vymezení ekonomické činnosti bytového družstva,
 • registrace k dani,
 • nárok na odpočet daně na vstupu.

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB V BYTOVÝCH DRUŽSTVECH:

 • vymezení tržeb, které v bytových družstvech nebudou podléhat povinnosti jejich evidence podle zákona o evidenci tržeb.

Dotazy, diskuze.

Lektor:
Ing. Božena Künzelová

Termíny kurzov

13.09.2017 - 04.10.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)