Kurz: Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2017 – XXII. ročník

Popis kurzu

Na semináři se budete věnovat vybraným problematickým oblastem v účetnictví a daních platných v roce 2017 a seznámíte se s připravovanými změnami pro rok 2018.Obsah kurzu

30. 11. 2017 (Čt) 11:00–17:00 – AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY V ÚČETNÍ OBLASTI VČETNĚ JUDIKATURY A STANOVISEK MF ČR, NÚR A NOVINKY PRO ROK 2018 – Ing. Alice Šrámková, FCCA

 • vybrané interpretace NÚR ve vztahu k majetku, pohledávkám a kurzovým rozdílům,
 • na co pamatovat při uzávěrkových operacích – opravné položky, dohadné položky, časové rozlišení, rezervy,
 • IFRS jako zdroj inspirace pro účetní jednotky, které podle IFRS účetní závěrku nesestavují – koncepční rámec, okamžik vykázání výnosů, odložená daň,
 • účetnictví v judikatuře,
 • novinky pro rok 2018 známé k datu konání přednášky.

1. 12. 2017 (Pá) 10:00–17:00 – AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ZMĚNY SCHVÁLENÉ A PROJEDNÁVANÉ V ROCE 2017 A PRO ROK 2018 – Ing. Vlastimil Bachor

I. Aktuálně napříč zákonem o daních z příjmů:

 • tvorba zákonných opravných položek k pohledávkám a lhůty pro odpis pohledávek v insolvenčním řízení,
 • zdanění bezúplatných příjmů/darů – dar společníka do společnosti,
 • daňový režim distribuce vybraných složek vlastního kapitálu,
 • vybrané otázky k majetku,
 • zaměstnanecké benefity,
 • daňové zrcadlo vybraných Interpretací NÚR (dotace, evidování majetku, nevyzvednuté dividendy).

II. Novely ZDP a ZoR účinné zejména od zdaňovacího období započatého v roce 2017 a 2018.

DÍLČÍ SCHVÁLENÉ NOVELY ZDP A ZOR K ZÁKONU O

 • elektronické evidenci tržeb,
 • regulaci poskytovatelů spotřebitelských úvěrů,
 • zvýšení podpory produktů na stáří,
 • hazardních hrách.

ZMĚNY ZDP A ZOR V RÁMCI SCHVÁLENÉHO „DAŇOVÉHO BALÍČKU“, ZEJMÉNA:

 • úpravy u veřejně prospěšných poplatníků, svěřenských fondů, rodinných fundací a společenství vlastníků jednotek – mj. obce a kraje také v postavení mateřských společností při výplatě dividend,
 • zpřesnění pravidel pro finanční leasing,
 • výběr daně u vybraných příjmů daňových nerezidentů,
 • narovnání podmínek nákladů na dopravu,
 • nepeněžní vklad s doplatkem,
 • odpisování technického zhodnocení provedeného ekonomickým uživatelem hmotného majetku (podnájemce, cese nájemní smlouvy),
 • nastavení doby odpisování nehmotného majetku jako minimální,
 • vyřazení původní výstavby v rámci nové výstavby – odklon od vazby na účetnictví,
 • daňové odpisování spoluvlastnických podílů na hmotném majetku,
 • zpřesnění režimu zálohy na výplatu podílu na zisku.

2. 12. 2017 (So) 9:00–13:00 – VYBRANÉ OTÁZKY Z OBLASTI DPH A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY V ROCE 2018 – Ing. Blanka Mattauschová

 • kontrolní hlášení – zkušenosti a nejčastější problémy,
 • praktická aplikace novely zákona o DPH v roce 2017 v rámci schváleného „daňového balíčku“ se zaměřením především na:
 • uplatňování DPH u společnosti (sdružení),
 • institut nespolehlivého plátce a nespolehlivé osoby,
 • rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti,
 • uplatňování DPH u služeb souvisejících s nemovitou věcí
 • uplatnění DPH u záloh,
 • vyrovnání odpočtu daně u majetku, u kterého došlo ke zničení, ztrátě či odcizení,
 • další očekávaný vývoj v oblasti DPH, a to i na úrovni EU.Cieľová skupina

Pro auditory, daňové poradce, účetní poradce, vedoucí účtáren a pokročilejší klienty v oblasti podvojného účetnictví a daní.Poznámka k cene

kód: 1707320 - 6 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 170732A - 13 281 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170732B - 18 873 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170732C - 23 766 Kč +Kontaktná osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz