Bratislava - mestská časť Nové mesto

Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného sporového poriadku v praxi

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je identifikovať a analyzovať novovzniknuté problémy vyplývajúce z používania nového Civilného sporového poriadku v praxi a návrhy na ich riešenia, na ktoré poukáže lektor – sudca pri určitých vybraných ustanoveniach nového Civilného sporového poriadku.

Problémové okruhy: Úkony súdu Úkony strán sporu Procesný útok Procesná obrana Sudcovská koncentrácia konania Dokazovanie Dôkazné prostriedky Splnomocnenie v súdnom konaní Doručovanie v súdnom konaní Označenie strán sporu v súdnom konaní Diskusia Lektor: Mgr. Maroš Fekete – po absolvovaní Právnickej fakulty univerzity Komenského v Bratislave sa stal justičným čakateľom Mestského súdu v Bratislave. Po úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky bol v roku 2000 menovaný do funkcie sudcu na Okresnom súde Bratislava III, kde pôsobí dodnes a v rámci pracovného zaradenia má pridelenú agendu „Cb“, teda obchodné spory. Vo svojej prednáškovej činnosti sa venuje predovšetkým otázkam Občianskeho súdneho poriadku, mediácie, rozhodcovského konania, konania prvostupňového súdu a problematike rôznych druhov obchodných zmlúv. Vo svojom odbore patrí k vyhľadávaným lektorom.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 903 885 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpmvzdel@... zobraziť


Adresa
Bojnická 3, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)