Detail kurzu

Vznik a zánik pracovného pomeru – praktické otázky pri najímaní a prepúšťaní zamestnancov

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Pozývam Vás na interaktívny odborný seminár na aktuálnu tému najímania a prepúšťania zamestnancov. Podujatie je pripravené pre personalistov, náborových a mzdových špecialistov, ktorí sú zodpovední za personálnu a mzdovú agendu vo svojich spoločnostiach. Seminár vedie Mgr. Dušan Nitschneider, partner advokátskej kancelárie Nitschneider & Partners, advokátska kancelária, s.r.o. v Bratislave, ktorá má unikátnu špecializáciu v oblasti pracovného práva. Nitschneider & Partners, advokátska kancelária, s.r.o. bola vyhlásená za víťaza kategórie Pracovné právo v súťaži “Právnická firma roka” v rokoch 2016 a 2015 a je prvým slovenským členom Ius Laboris – medzinárodnej asociácii vedúcich právnych firiem v oblasti pracovného práva. Mgr. Dušan Nitschneider pravidelne prednáša a zúčastňuje sa domácich i zahraničných odborných podujatí v oblasti pracovného práva.

Témy seminára:

Obsah a forma pracovnej zmluvy Pracovná zmluva vs. Kolektívna zmluva Pracovný pomer a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, atypické pracovnoprávne vzťahy Ukončenie pracovnoprávnych vzťahov – formy skončenia pracovného pomeru Dohoda o skončení pracovného pomeru, výpoveď, výpovedná doba, výpovedné dôvody, ochranná doba… Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Okamžité skončenie pracovného pomeru Neplatnosť pracovného pomeru Problémy pri hromadnom prepúšťaní zamestnancov. Nároky zamestnancov i zamestnávateľov. DISKUSIA

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor