Bratislava

Verejní obstarávatelia - Osobitosti nákupu IT

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Astrová 2/A, Otidea, s.r.o. Bratislava
 • Cena: 129 € (107,50 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, stravný lístok na obed
 • Organizátor: OTIDEA s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom školenia je poskytnúť prehľad osobitností zadávania zákazky v oblasti nákupu IT. Školenie je určené pre tých, ktorí už poznajú základné procesy vo verejnom obstarávaní a chcú sa oboznámiť s osobitosťami, ktoré vyplývajú z nákupu IT. Školenie je určené pre „nie IT odborníkov“, ktorí ale potrebujú znalosti z oblasti IT nevyhnuté na riadenie procesu verejného obstarávania IT. Výklad sa nebude venovať zákonu o VO, ale aplikácií zákona o VO v oblasti obstarávania IT.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, na ktorých sa vzťahujú procesy verejného obstarávania.

Obsahová náplň

Osobitosti nákupu IT (a IKT):

Úvod do problematiky nákupu IT a IKT

Definícia predmetu zákazky – čo nakupujem?

 • tovary vs. služby – krabicový SW vs. SW vyvíjaný na mieru
 • nákup, prenájom, leasing
 • zmiešané zákazky vs. rozdelenie predmetu zákazky na časti
 • „alebo ekvivalent“
 • bežná dostupnosť
 • alternatívne spôsoby nákupu IT/IKT – vysvetlenie pojmov ako napr.:

  „software as a service" (SaaS)

  „infrastructure as a service“ (IaaS)

  „platform as a service“ (PaaS)

  „desktop as a service“ (DaaS)

  „managed software as a service“ (MSaaS)

  „mobile backend as a service“ (MBaaS)

  „information technology management as a service“ (ITMaaS)

  agile software development

 • otvorené štandardy a otvorený softvér (open source)

Spôsob financovania:

 • stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
 • CAPEX vs. OPEX
 • Fixed price vs. Time-and-material

Postup obstarávania a stanovenie podmienok účasti

 • prípravné trhové konzultácie
 • postupy (verejná/užšia súťaž, súťažný dialóg, súťaž návrhov, inovatívne partnerstvo?)
 • kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • najčastejšie porušenia zákona o VO

Plnenie a zmluva

 • typ zmluvy – kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o poskytovaní služieb
 • licencie
 • OPEN DATA
 • záruky, podpora a údržba, ďalší rozvoj, uzatváranie dodatkov

Štandardy obstarávania IKT + „vládne“ materiály (desatoro, NKIVS)

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil:
+421 911 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Astrová 2/A, 821 01 Otidea, s.r.o. Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)