Bratislava - mestská časť Nové mesto

Vymáhanie pohľadávok - aktuálne vybrané otázky

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava
 • Cena: 120 € (100 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnosti: 5 % zľava 3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti: 10 % zľava 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti: 15 % zľava
 • Organizátor: BPM Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom prehľad o stave, pravidlách a právnej úprave vymáhania pohľadávok v slovenskom práve.

Cieľová skupina

Seminár je určený pre advokátov, koncipientov, právnikov firiem a spoločností.

Obsahová náplň

 1. Záväzok, pohľadávka, záväzkový právny vzťah (prameň práva ObčZ, ObchZ)
 2. Zmena v osobe veriteľa a dlžníka a jej vplyv na vymáhateľnosť (prameň práva ObčZ)
 • Postúpenie pohľadávky, prevzatie dlhu, pristúpenie k záväzku

3. Záväzky obchodných spoločností a ich vplyv na vymáhateľnosť (prameň práva ObchZ)

 • Záväzky osobných obchodných spoločností – záväzky v.o.s. voči veriteľom, záväzky spoločníkov v.o.s. a akcionárov voči veriteľom
 • Záväzky kapitálových obchodných spoločností – záväzky s.r.o., a.s. voči veriteľom, záväzky spoločníkov s.r.o. a akcionárov voči veriteľom, zodpovednosť štatutárnych orgánov s.r.o., a.s. voči spoločnosti a veriteľom
 • Záväzky zrušenej spoločnosti s právnym nástupcom voči veriteľom – ochrana pohľadávok veriteľov pri rozdelení spoločnosti
 • Záväzky zrušenej spoločnosti bez právneho nástupcu voči veriteľom – ochrana pohľadávok veriteľov pri likvidácii

4. Konkurzné konanie a jeho vplyv na vymáhateľnosť pohľadávok

 • Vplyv účinkov začatia konkurzného konania na pohľadávky veriteľov
 • Vplyv vyhlásenia konkurzu na pohľadávky veriteľov
 • Prihlasovanie pohľadávok v konkurze
 • Preskúmanie pohľadávok správcom a incidenčné konanie
 • Všeobecná a oddelená podstata konkurzných veriteľov, pohľadávky proti podstate
 • Vplyv cezhraničných konkurzov na pohľadávky veriteľov

5. Záväzky fyzických osôb a právne skutočnosti ovplyvňujúce vymáhateľnosť pohľadávok veriteľov (prameň práva ObčZ)

 • Vplyv BSM na pohľadávky veriteľov
 • Vplyv smrti fyzickej osoby na pohľadávky veriteľov

6. Súdne vymáhanie pohľadávok (prameň práva ObčZ)

 • Vymáhanie pohľadávok v rozhodcovskom konaní, právomoc rozhodcovského súdu konať v merite veci
 • Vymáhanie pohľadávok v súdnom konaní – rozkazné konanie a jeho špecifiká, zmenkové rozkazné konanie a jeho špecifiká

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
lkaretkova@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)