Bratislava - mestská časť Nové mesto

Druhy konania a žalobné prostriedky pre súdmi EÚ –

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Právomoc a pôsobnosť súdov EÚ
 • Prejudiciálne konanie a jeho aplikácia podľa Občianskeho súdneho poriadku (predmet a priebeh konania, účinky prejudiciálneho rozsudku, postavenie účastníkov vnútroštátneho konania)
 • Súdna ochrana voči členským štátom EÚ (konanie o štátnej pomoci)
 • Súdna ochrana voči inštitúciám EÚ (konanie o neplatnosť aktu ES)
 • Záväznosť judikatúry súdov EÚ
 • Interpretácia práva Súdnym dvorom ES
 • Pramene judikatúry súdov EÚ (Zbierka Súdneho dvora, Úradný vestník, internet)
 • Prípadová prax

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností, pracovníkov ministerstiev a štátnych inštitúcií.

Obsahová náplň

 • Právomoc a pôsobnosť súdov EÚ
 • Prejudiciálne konanie a jeho aplikácia podľa Občianskeho súdneho poriadku (predmet a priebeh konania, účinky prejudiciálneho rozsudku, postavenie účastníkov vnútroštátneho konania)
 • Súdna ochrana voči členským štátom EÚ (konanie o štátnej pomoci)
 • Súdna ochrana voči inštitúciám EÚ (konanie o neplatnosť aktu ES)
 • Záväznosť judikatúry súdov EÚ
 • Interpretácia práva Súdnym dvorom ES
 • Pramene judikatúry súdov EÚ (Zbierka Súdneho dvora, Úradný vestník, internet)
 • Prípadová prax

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/544 122 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpmvzdel@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)