DPH pro začátečníky (záznam on-line)

e-learning
Základné info
 • Cena: 1 392 Kč (1 150 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: Z1740050 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Neuvedeno

Cieľová skupina

URČENO Začátečníkům i pokročilým a těm, kteří se ve své práci setkávají s problematikou DPH.

PŘÍNOS Webinář bude založen na zcela praktickém výkladu základních pojmů s vazbou na stanovení místa plnění, stanovení základu daně, vystavení daňových dokladů, uplatnění nároku na odpočet a jeho úpravy, prostě vše, co tvoří základní pilíř celého zákona o DPH. Kurz je přínosem i pro značně pokročilé, kteří již na tyto základy zapomínají, čímž se někdy v praxi dostávají pro nepochopení (či opomenutí) základních ustanovení do problémů.

Obsahová náplň

 • důležité právní předpisy:
 1. Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění
 2. Evropské předpisy
 3. Judikatura SDEU
 4. Informace, sdělení, GFŘ e) Závěry z jednání koordinačních výborů s GFŘ (KOOV),
 • předmět daně,
 • vynětí z předmětu daně,
 • územní působnost,
 • vymezení základních pojmů pro účely zákona o DPH, rozdíl od jiných právních předpisů,
 • obrat pro účely registrace k DPH,
 • osoby povinné k dani, osoby nepovinné k dani, osoby osvobozené od daně, identifikované osoby, plátci, osoby neusazené v tuzemsku, registrace – povinnosti, zdaňovací období, evidence pro účely ZDPH,
 • co je dodání zboží – rozdíl mezi právním a ekonomickým vlastnictvím – dopady do uplatnění nároku na odpočet,
 • přemístění zboží, poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti,
 • poskytnutí služby – rozdíl mezi poskytnutím služby a dodáním zboží,
 • uskutečnění zdanitelného plnění,
 • daňové doklady, jejich náležitosti, povinnost vystavit daňový doklad – kdy ano a kdy ne, druhy daňových dokladů, uchovávání daňových dokladů, posouzení rozdílu od účetního dokladu,
 • základ daně, vedlejší výdaje, plnění hlavní, plnění vedlejší,
 • oprava základu daně a výše daně, oprava výše daně v jiných případech,
 • sazby daně, osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně,
 • nárok na odpočet, prokazování nároku na odpočet,
 • oprava odpočtu daně,
 • výpočet daně v poměrné výši,
 • výpočet daně v krácené výši,
 • vyrovnání odpočtu daně,
 • úprava odpočtu daně,
 • kam se co uvádí v přiznání k DPH – bude zmíněno i v průběhu výkladu,
 • kontrolní hlášení – základní povinnosti a vazba na přiznání k DPH.

Lektor:
Ing. Jana Ledvinková

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)