DETAIL KURZU

Efektívne prezentačné zručnosti

Od:

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Bratislava

Popis kurzu

  • Získať zručnosti a vedomosti ako prekonať stres a strach z verejného vystúpenia.
  • Naučiť sa efektívne formulovať svoje myšlienky a pripraviť pútavú vizuálnu prezentáciu.
  • Naučiť sa nadviazať kontakt s publikom.
Obsah kurzu

Ako sa pripraviť na rolu prezentujúceho. Príprava obsahu podľa dĺžky trvania prezentácie. Práca s prezentačnou technikou. Špecifiká osobnej prezentácie pred veľkou skupinou. Naladenie sa na skupinu. Základy rétoriky. Verbálna a neverbálna komunikácia. Manažment hlasu. Dychové a relaxačné techniky. Podpora dialógu s publikom. Získanie spätnej väzby a práca s ňou. Ukončenie prezentácie.

https://cdv.uniba.sk/…e-zrucnosti/

Cieľová skupina

Všetci, ktorí chcú získať zručnosti ako prekonať bloky, pripraviť sa na presvedčivú prezentáciu a v bezpečnom prostredí si nacvičiť rôzne typy prezentácií v rôznych situáciách.

Kontaktná osoba

Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
+421 2/501 177 02
barbora.klenovicova@cdv.uniba.sk

Hodnotenie
Organizátor