Efektívne prezentačné zručnosti

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • Získať zručnosti a vedomosti ako prekonať stres a strach z verejného vystúpenia.
  • Naučiť sa efektívne formulovať svoje myšlienky a pripraviť pútavú vizuálnu prezentáciu.
  • Naučiť sa nadviazať kontakt s publikom.

Cieľová skupina

Všetci, ktorí chcú získať zručnosti ako prekonať bloky, pripraviť sa na presvedčivú prezentáciu a v bezpečnom prostredí si nacvičiť rôzne typy prezentácií v rôznych situáciách.

Obsahová náplň

Ako sa pripraviť na rolu prezentujúceho. Príprava obsahu podľa dĺžky trvania prezentácie. Práca s prezentačnou technikou. Špecifiká osobnej prezentácie pred veľkou skupinou. Naladenie sa na skupinu. Základy rétoriky. Verbálna a neverbálna komunikácia. Manažment hlasu. Dychové a relaxačné techniky. Podpora dialógu s publikom. Získanie spätnej väzby a práca s ňou. Ukončenie prezentácie.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

mobil:
+421 911 717 *** zobraziť

email:
barbora.klenovicova@... zobraziť


Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

email:
cdv@... zobraziť

web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)