Kurz: NOVELA ZÁKONA DPH OD 1.1.2018 A PRAKTICKÉ PRÍKLADY

Popis kurzu

NOVELA ZÁKONA DPH OD 1.1.2018 A PRAK­TICKÉ PRÍKLADYObsah kurzu

NOVELA ZÁKONA DPH OD 1.1.2018 A PRAK­TICKÉ PRÍKLADY

A/ Novela zákona o DPH platná od 01.01. 2018

1/ Zmeny vo vrátení zábezpeky na daň zloženej pri registrácii za platiteľa DPH

2/ Zmena podmienky pri uplatňovaní trojstranného obchodu

3/ Zmena vo vymedzení investičného majetku – § 54 ods. 2, pri ktorom sa vykoná úprava odpočítanej dane

4/ Zmena v uplatňovaní dane cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami

5/ Zrušenie minimálneho základu dane pri prenose daňovej povinnosti na odberateľa pri poľnohospodárskych plodinách a kovoch a polotovaroch z kovov

6/ Zrušenie ručenia za daň pri nákupe tovarov a služieb od platiteľa uvedeného v zozname „rizikových osôb"

7/ Novinka – daňový zástupca pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo tretieho štátu

8/ Podanie súhrnného výkazu osobami registrovanými podľa § 7 a § 7a zákona, ak sa zúčastnia trojstranného obchodu

9/ Zmeny pri zrušení registrácie platiteľa DPH

10/ Zmeny vo vzoroch tlačív podávaných platiteľom v nadväznosti na novelu zákona

B/ Vybrané prípady z praxe

1/ Úprava odpočítanej dane vykonaná platiteľom na „konci roka"

2/ Vyúčtovacie faktúry za energie na začiatku nového roka

3/ Oneskorene doručené faktúry z minulého roka

Upozorňujeme klientov, že obsah jednotlivých bodov školenia v časti „Novela zákona o DPH platná od 01.01. 2018" sa môže zmeniť v závislosti od schváleného znenia novely zákona o DPH parlamentom. (Program školenia bol vypracovaný len na základe návrhu novely zákona o DPH predloženého do parlamentu na schválenie).

Školenie sa uskutoční v našich nových vlastných priestoroch, ktoré sme pre Vás zariadili modernou školiacou technikou – dátový projektor, flip-chart, 2 prednáškové miestnosti, k dispozícií je pre účastníkov bezplatné pripojenie na wifi, písacie potreby, zápisníky, terasa ihneď pri parku, kuchynka, toalety. Ku každému školeniu a kurzu sú pre Vás pripravené odborne spracované pracovné materiály a vždy chutné občerstvenie a nápoje počas celého dňa. Záleží nám na Vašom komforte a spokojnosti a preto veríme, že školenia a kurzy, ktoré strávite s nami, budú pre Vás obohacujúcim a jedinečným zážitkom.

Tešíme sa na Vás!Cieľová skupina

účtovníci, ekonómovia, zamestnávatelia, podnikatelia a pod.Poznámka k cene

Prihlásením sa na toto školenie súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., ktoré sú uvedené na stránke www.skolenia.net, alebo kliknutím na tento odkaz: https://www.skolenia.net/vopKontaktná osoba

Dana Oravcova
+421 903 242 412
info@agenturaapollo.sk


Organizátor