Zvyšovanie kvalifikácie interných audítorov ISO/TS 16949:2009

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Účastníci kurzu si na praktických príkladoch precvičia vykonávanie interných auditov. Získaju praktické skúsenosti týkajúce se prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa možu pri vykonaní auditu stretnúť.

Cieľová skupina

Pre všetkých interných audítorov, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov v automobilovom priemysle.

Obsahová náplň

  • Zmeny v revízii normy ISO/TS 16949:2009 v porovnaní s verziou ISO/TS 16949:2002
  • Procesný prístup k auditovaniu, zameranie auditov na hodnotenie výkonnosti procesov
  • Úloha špecifických požiadaviek zákazníka
  • Práca v skupinách- zopakovanie si požiadaviek normy ISO/TS 16949
  • Riešenie modelových situácií z interných auditov, formulácia zistení auditu
  • Diskusia – Zodpovedanie otázok účastníkov kurzu zameraných na konkrétne / vybrané požiadavky ISO/TS 16949
  • Vykonanie záverečného testu

Lektor:
Ing. Mária Lichnerová

Typ a platnosť osvedčenia:
certifikát s neobmedzenou platnosťou

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel: +421 2/444 552 82
mobil: +421 907 933 115
e-mail: daniela.matyasova@dnvgl.com

Adresa
Hotel Podhradie, Považská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/444 552 82
email: daniela.matyasova@dnvgl.com
web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape