Detail kurzu

SPC - Základy štatistiky

Popis kurzu

Štatistická regulácia procesu je významným nástrojom pre neustále zlepšovanie procesov. Vo všeobecnosti sa SPC zaoberá zaznamenávaním (zberom) údajov, analýzou hodnôt sledovaného znaku , vypočítaním ukazovateľov spôsobilosti procesu a stanovením efektívnosti prijatých opatrení. V zmysle filozofie P-D-C-A sa jedná o neustále sa opakujúci cyklus činností.

Účastníci kurzu sa oboznámia s vplyvmi pôsobiacimi na proces, s analýzou procesu a s analýzou kvalitatívnej spôsobilosti, základnými typmi regulačných diagramov, výpočtom regulačných medzí.

Obsah kurzu
  • zdroje variability
  • histogram
  • tvary histogramu
  • normálne rozdelenie hodnôt
  • spôbilosť procesu a zariadení (metodika výpočtu, príklady)
  • SPC meraním (porovnávaním, regulačné diagramy, metodika určenia regulačných medzí, vedenie a vyhodnocovanie regulačných diagramov)
  • štatistická prebierka
Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Certifikát certifikát s neobmedzenou platnosťou Poznámka k cene

10 % zľava pri objednaní cez internet

Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com

Organizátor