SPC - Základy štatistiky

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Štatistická regulácia procesu je významným nástrojom pre neustále zlepšovanie procesov. Vo všeobecnosti sa SPC zaoberá zaznamenávaním (zberom) údajov, analýzou hodnôt sledovaného znaku , vypočítaním ukazovateľov spôsobilosti procesu a stanovením efektívnosti prijatých opatrení. V zmysle filozofie P-D-C-A sa jedná o neustále sa opakujúci cyklus činností.

Účastníci kurzu sa oboznámia s vplyvmi pôsobiacimi na proces, s analýzou procesu a s analýzou kvalitatívnej spôsobilosti, základnými typmi regulačných diagramov, výpočtom regulačných medzí.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Obsahová náplň

  • zdroje variability
  • histogram
  • tvary histogramu
  • normálne rozdelenie hodnôt
  • spôbilosť procesu a zariadení (metodika výpočtu, príklady)
  • SPC meraním (porovnávaním, regulačné diagramy, metodika určenia regulačných medzí, vedenie a vyhodnocovanie regulačných diagramov)
  • štatistická prebierka

Lektor:
Ing. Jiří Chaloupka

Typ a platnosť osvedčenia:
certifikát s neobmedzenou platnosťou

Termíny kurzov

26.03.2018 - 27.03.2018
11.06.2018 - 12.06.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)