Detail kurzu

Bezpečnostné minimum používateľa IKT

Popis kurzu

Ponúkame lektorské zabezpečenie interného vzdelávania Bezpečnostného minima obsahovo prispôsobeného požiadavkám a reálnemu stavu bezpečnosti v organizácii. Je určené pre bežných používateľov IS v organizácii prípadne stredný manažment organizácie a je zamerané na zvýšenie bezpečnostného povedomia a zlepšenie ochrany aktív organizácie.


Cieľová skupina:

  • používatelia informačných technológií v pracovno-právnom procese
  • riadiaci pracovníci stredného manažmentu

Odporúčaná skupina:

  • 25- 30 osôb

Prínosy

  • zvýšenie bezpečnostného povedomia a „best practicies“ zamestnancov pri práci s informáciami citlivého charakteru
  • budovanie spoluzodpovednosti na formovaní firemnej kultúry
  • predchádzanie nežiadúcim javom pri narábaní s aktívami IS
  • zníženie zneužívania aktív v rozpore so záujmami zamestnávateľa
  • prevencia vzniku internej IT kriminality
  • odkomunikovanie interných nariadení, smerníc a ich záväznosti
  • naplnenie zákonných požiadaviek


Obsah kurzu

Základné oblasti

Bezpečnostné riziká a možné dopady na organizáciu

Používateľ a jeho postavenie v rámci IS

O čom by mal vedieť bežný používateľ?

Právo a používateľ vnútropodnikového IS 

  ochrana osobných údajov  počítačová kriminalita zákonník práce

Vybrané témy z bezpečnostného minima 

  heslá  WEB E-mail sociálna manipulácia vírusy a infiltráciezodpovednosť 


Workshop je realizovaný priamo u zadávateľa, bez nutnosti vysielania zamestnancov na služobné cesty a nadbytočných výpadkov v práci. Možnosť prispôsobenia obsahovej náplne vzdelávania požiadavkám zadávateľa, možné rozšírenie o záverečné testovanie účastníkov s vyhotovením záverečnej správy.


Cena obsahuje náklady na lektora nezávisle na počte účastníkov, študijné materiály v elektronickej forme.


Informácie, referencie

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní seminára
Organizátor