Bezpečnostné minimum používateľa IKT

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 360 € (300 € bez DPH)
 • Organizátor: Info consult, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Ponúkame lektorské zabezpečenie interného vzdelávania Bezpečnostného minima obsahovo prispôsobeného požiadavkám a reálnemu stavu bezpečnosti v organizácii. Je určené pre bežných používateľov IS v organizácii prípadne stredný manažment organizácie a je zamerané na zvýšenie bezpečnostného povedomia a zlepšenie ochrany aktív organizácie.


Cieľová skupina:

 • používatelia informačných technológií v pracovno-právnom procese
 • riadiaci pracovníci stredného manažmentu

Odporúčaná skupina:

 • 25- 30 osôb

Prínosy

 • zvýšenie bezpečnostného povedomia a „best practicies“ zamestnancov pri práci s informáciami citlivého charakteru
 • budovanie spoluzodpovednosti na formovaní firemnej kultúry
 • predchádzanie nežiadúcim javom pri narábaní s aktívami IS
 • zníženie zneužívania aktív v rozpore so záujmami zamestnávateľa
 • prevencia vzniku internej IT kriminality
 • odkomunikovanie interných nariadení, smerníc a ich záväznosti
 • naplnenie zákonných požiadaviek


Obsahová náplň

Základné oblasti

Bezpečnostné riziká a možné dopady na organizáciu

Používateľ a jeho postavenie v rámci IS

O čom by mal vedieť bežný používateľ?

Právo a používateľ vnútropodnikového IS 

  ochrana osobných údajov  počítačová kriminalita zákonník práce

Vybrané témy z bezpečnostného minima 

  heslá  WEB E-mail sociálna manipulácia vírusy a infiltráciezodpovednosť 


Workshop je realizovaný priamo u zadávateľa, bez nutnosti vysielania zamestnancov na služobné cesty a nadbytočných výpadkov v práci. Možnosť prispôsobenia obsahovej náplne vzdelávania požiadavkám zadávateľa, možné rozšírenie o záverečné testovanie účastníkov s vyhotovením záverečnej správy.


Cena obsahuje náklady na lektora nezávisle na počte účastníkov, študijné materiály v elektronickej forme.


Informácie, referencie

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní seminára

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 360 €

Dĺžka kurzu: 5 hodín

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 47/433 12 *** zobraziť

mobil:
+421 905 272 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.infoconsult.sk

Adresa
Info consult, s.r.o.
Martina Rázusa 29, Lučenec Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)