Mzdová účtovníčka na konci IV.Q roku 2017

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve za rok 2016 a jej vplyv na :

 • sociálne poistenie, -zdravotné poistenie, -poistenie SZČO, – plat starostu a hlavného kontrolóra

Suma životného minima platná od 1.7.2017 a jej vplyv na : o výkon exekučných zrážok o daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane, milionárska daň o rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, predčasný starobný dôchodok o výšku príjmu uchádzača o zamestnanie (v evidencii ÚPSVaR )

Posudzovanie nároku na daňový bonus v súvislosti so : o skončením povinnej školskej dochádzky o skončením strednej školy o skončením vysokoškolského štúdia I. a II. stupňa o štúdiom v zahraničí, prerušením štúdia, prácou študenta

Všetko o dovolenke v preddovolenkovom období o nárok … krátenie … čerpanie dovolenky Uchádzači o zamestnanie a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru po 1.5.2017 o výška maximálnej mesačnej odmeny o časové obmedzenie dohôd o špeciálne obmedzenia, ktoré sa týkajú bývalých zamestnávateľov

Zákona o sociálnom poistení v roku 2017

 • maximálne vymeriavacie základy
 • maximálny strop pre výpočet dávok nemocenského poistenia a náhrady príjmu pri DPN
 • priemerný osobný mzdový bod pri výpočte dôchodku
 • hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok
 • elektronický evidenčný list dôchodkového poistenia

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení s účinnosťou od 1. mája 2017 Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti s účinnosťou od 1. apríla 2017

 • zrážky zo mzdy zamestnanca
 • povinnosti zamestnávateľa
 • požiadavky na súčinnosť
 • nový zamestnávateľ, súbeh viacerých príjmov
 • čo hrozí v prípade porušenia zákonných povinností

Lektor:
Ing. Pavol Kukučka

Termíny kurzov

16.11.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jarmila Kurdilová Mgr.
tel:
+421 56/688 38 *** zobraziť

mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
avmi@... zobraziť


Adresa
Jána Hollého 698/1, 071 01 Michalovce Hotel Družba, 07101 Michalovce

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 902 930 *** zobraziť

mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
avmi@... zobraziť

web: www.aveducation.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Michalovce
Námestie slobody 3 (budova VÚB banky, 2.poschodie), Michalovce Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)