Koučing

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Koučing je vysoko efektívny nástroj rozvoja manažérov, ktorý vedie k zmenám v správaní a postojoch a tým k zvyšovaniu efektivity a výkonnosti. Koučing podporuje manažérsky a osobnostný rast. Je to efektívny nástroj riadenia seba a iných. Koučing pracuje s aktuálnymi potrebami klienta. Napomáha k:

 • zmene neefektívnych vzorcov správania a vnímania
 • odbúraniu blokov, ktoré znemožňujú maximalizovať výkon
 • zvládnutiu nových úloh a situácií
 • efektívnemu riešeniu problémov a konfliktov

Cieľová skupina

Manažéri všetkých riadiacích úrovni, ktorí majú záujem rozšíriť portfólio svojim manažérskych prístupov. Súčasne majú záujem o svoj rast.

Obsahová náplň

 • koučing – jeden z efektívnych štýlov vedenia ľudí
 • rozdiel medzi koučingom a mentoringom
 • typické znaky koučingu
 • štruktúra koučingového rozhovoru
 • osobnosť kouča
 • koučingové techniky
 • vedenie koučingového rozhovoru

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Katarína Rothová
mobil: +421 907 771 032
e-mail: katarina.rothova@quanticon.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 907 771 032
email: office@quanticon.sk
web: www.quanticon.sk

Adresa
QUANTICON, s.r.o.
Rajecká 10, Bratislava Zobraziť na mape