Kurz: Aktuality v mzdovej učtárni (seminár)

Popis kurzu

Seminár je určený mzdovým účtovníčkam a zameriava sa na aktuálne problémy v oblasti mzdového účtovníctva a odvodov.Obsah kurzu

Minimálna mzda od 1.1.2017, minimálne mzdové nároky, ďalšie mzdové veličiny v r. 2017.

  1. Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení (zatiaľ len kozmetické, uvidíme, či tam bude aj nejaký obsah, či sa to potom rozpíše detailne)
  2. Minimálne vymeriavacie základy szčo (prípadne iné zmeny, ak budú).
  3. Zmeny v dani z príjmov zo závislej činnosti.
  4. Dividendy vyplatené v r. 2017 – ZP a daň (asi sa zruší ZP a zavedie sa daň).
  5. Zmeny pri vykonávaní zrážok od 1.1.2017 podľa novely Exekučného poriadku.
  6. Zvyšovanie dôchodkového veku od 1.1.2017, zvyšovanie dôchodkov, využitie predčasného starobného dôchodku, odporúčania.
  7. Zavedenie „preddôchodku“ – skorší odchod do dôchodku s využitím DDS.Cieľová skupina

Mzdové účtovníčky a všetci záujemcovia o danú problematikuKontaktná osoba

Ing. Tomáš Polák
+421 41/562 18 10
office@tempo.sk


Organizátor