Aktuality v mzdovej učtárni (seminár)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminár je určený mzdovým účtovníčkam a zameriava sa na aktuálne problémy v oblasti mzdového účtovníctva a odvodov.

Cieľová skupina

Mzdové účtovníčky a všetci záujemcovia o danú problematiku

Obsahová náplň

Minimálna mzda od 1.1.2017, minimálne mzdové nároky, ďalšie mzdové veličiny v r. 2017.

  1. Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení (zatiaľ len kozmetické, uvidíme, či tam bude aj nejaký obsah, či sa to potom rozpíše detailne)
  2. Minimálne vymeriavacie základy szčo (prípadne iné zmeny, ak budú).
  3. Zmeny v dani z príjmov zo závislej činnosti.
  4. Dividendy vyplatené v r. 2017 – ZP a daň (asi sa zruší ZP a zavedie sa daň).
  5. Zmeny pri vykonávaní zrážok od 1.1.2017 podľa novely Exekučného poriadku.
  6. Zvyšovanie dôchodkového veku od 1.1.2017, zvyšovanie dôchodkov, využitie predčasného starobného dôchodku, odporúčania.
  7. Zavedenie „preddôchodku“ – skorší odchod do dôchodku s využitím DDS.

Lektor:
RNDr. Jana Motyčková

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 6 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel:
+421 41/562 18 *** zobraziť

mobil:
+421 911 553 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť


Adresa
garni* G HOTEL Bratislava (DOPRASTAV), Košická 52, Bratislava, 821 08 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/562 15 *** zobraziť

email:
tempo@... zobraziť

web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)