Ochrana osobných údajov - ako sa včas pripraviť na zmeny

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 54 € (45 € bez DPH)
 • Organizátor: Info consult, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Oboznámenie sa so základnými zmenami v problematike ochrany osobných údajov  v zmysle nariadeni Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Obsahová náplň

Nariadenie EÚ číslo 2016/679

 • čo je to nariadenie 2016/679 (GDPR)
 • časový priebeh aplikovania nariadenia a jeho dopady na prax
 • zásadné zmeny ochrany osobných údajov v zmysle nariadenia

Nové prvky (zmeny) v oblasti ochrany osobných údajov

 • nové kategórie osobných údajov•práva dotknutých osôb – zmeny v súhlase k spracovaniu osobných údajov
 • režimy spracovania OÚ
 • vzťah prevádzkovateľ/sprostredkovateľ

Zmeny v zodpovednosti za bezpečnosť spracovania OÚ

 • prenos zodpovednosti v plnom rozsahu na prevádzkovateľa/sprostredkovateľa
 • zmeny v registrácií a evidencii
 • zodpovedná osoba po novom – povinné a nepovinné menovanie, outsorsing
 • interná analýza procesov a posudzovanie vplyvov
 • technické a organizačné opatrenia
 • oprávnené osoby – poučenia, zodpovednosť - zvýšené požiadavky na vzdelávanie
 • nadväzujúce normy
 • vývoj aktuálnej národnej legislatívy

Doporučenia k súčasnému stavu - chyby

 • kamerové systémy (monitorovanie zamestnancov, predchádzanie trestnej činnosti, ...)
 • bezpečnostná dokumentácia
 • implementácia opatrení (technologických aj organizačných)
 • bezpečnostné povedomie

Riziká ignorovania zmien - odporúčaný postup do mája 2018

 • zvládnete pokutu vo výške 4% ročného účtovného obratu?
 • neprepadajte ilúzií, že termín platnosti je vzdialený – optimalizujte postup zosúladenia s GDPR
 • ako začať

Diskusia k aktuálnym témam a problémom


Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 54 €

Dĺžka kurzu: 5 hodín

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 47/433 12 *** zobraziť

mobil:
+421 905 272 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.infoconsult.sk

Adresa
Info consult, s.r.o.
Martina Rázusa 29, Lučenec Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)