Bratislava - mestská časť Nové mesto

Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V súvislosti s novými prijatými kódexmi procesného práva bol novelizovaný aj katastrálny zákon, ktorý priniesol zmeny vo viacerých ustanoveniach. Zmeny v konaní o vklade práva a poznámke majú pre účastníkov týchto konaní v niektorých oblastiach podstatné dôsledky. Spolu s aktuálnou problematikou reflexie nových postupov v rozhodovaní súdov a zápisov v katastri nehnuteľností ponúkame aktuálne problémy a trendy v tejto oblasti

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre odbornú verejnosť, ktorá sa zaoberá oblasťou nehnuteľností, zástupcov a právnikov firiem, ministerstiev a štátnych inštitúcií, advokátov a koncipientov.

Obsahová náplň

Obsah seminára:

  1. Novela katastrálneho zákona v z. 125/2016 Z.z. – rozšírená právomoc ÚGKK SR pri vkladovom konaní, osobitná spôsobilosť na rozhodovanie o vklade, ostatné zmeny vyplývajúce z čl. XXXVI
  2. Dopad nových procesných predpisov na katastrálne konanie – neodkladné a zabezpečovacie opatrenia a ich zápis do katastra, zmeny v poznámke spornosti a záväznosť rozsudku
  3. Zmeny v správnom súdnictve v kontexte vzťahu ku katastrálnemu konaniu – vypustenie rozhodovania o opravných prostriedkoch, nová právna úprava správneho súdnictva, prieskum subsidiárnej povahy, rozšírenie aj zúženie prieskumu, rozhodnutia, opatrenia a nečinnosť orgánu verejnej správy, príslušnosť súdu, jednoinštančnosť, kasačná sťažnosť, žaloba, povinné zastúpenie, lehoty, odkladný účinok, rozhodnutia, so špecifickým dosahom na zápisy v KN
  4. Aktuálne názory ÚGKK SR v oblasti danej problematiky – vychádzajúce z katastrálneho bulletinu
  5. Diskusia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Vzdelávacie centru TeleDom, Timonova 27, Košice, 040 01 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)