Bratislava - mestská časť Nové mesto

Exekučné konania - aktuálne otázky a skúsenosti z praxe

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Obsah seminára:

  • spôsob podávania návrhov na vykonanie exekúcie
  • najčastejšie vady podaných návrhov na vykonanie exekúcie
  • náhodný výber súdneho exekútora
  • poverenie na vykonanie exekúcie
  • prostriedky ochrany a obrany povinného
  • zmeny v procesnom postupe súdu a účastníkov
  • diskusia.

Obsahová náplň

Lektor: JUDr. Daniel Ivanko, PhD. : podpredseda Okresného súdu Banská Bystrica, pre exekučné a upomínacie konanie, člen občianskoprávneho grémia. Bol členom pracovnej skupiny pre prípravu a aplikáciu zákona o upomínacom konaní a Exekučného poriadku. Vo svojej publikačnej a lektorskej činnosti sa venuje predovšetkým exekučnej agende, v ktorej úspešne obhájil aj dizertačnú prácu s témou: Ochrana a obrana povinného a tretích osôb v exekučnom konaní. Pravidelne sa zúčastňuje odborných vedeckých podujatí v oblasti exekučného práva.

Termíny kurzov

28.02.2018
18.04.2018
30.05.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)