Zákon o registru smluv – aktuální novelizace zákona, zkušenosti z praxe

Základné info
 • Termín kurzov: 22.09.2017
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 408 Kč (1 990 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1707650 - 1 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 170765A - 3 781 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170765B - 5 373 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170765C - 6 766 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminář vás seznámí s povinnostmi zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Například jak působí nově přijímaný dodatek smlouvy na zveřejnění dříve přijaté smlouvy, jak správně aplikovat výjimky z uveřejnění, jak vyložit limit 50 tisíc Kč u opakovaného plnění nebo rámcové smlouvy, kdy je objednávka smlouvou, jak zachytit písemnou formu smlouvy, jak chránit osobní údaje, obchodní tajemství nebo interní bezpečnostní informace. Tyto znalosti umožní eliminovat zásadní rizika neplatnosti smluv, která vyplývají z jejího nezveřejnění nebo z chyb při zveřejnění. Seznámíte se také s novelizací zákona, která se týká okruhu smluv a písemné formy smluv.

Právní úprava registru smluv se také opírá o zákon o svobodném přístupu k informacím a má vztah k zákonu o zadávání veřejných zakázek a o územních rozpočtech. Kombinace dopadu uvedených předpisů není jednoduchá a vyžaduje dobrou znalost, alespoň typických situací, které se na semináři budou probírat.

Cieľová skupina

Seminář se dotýká obrovského množství povinných subjektů, jejich smluvních partnerů a jimi uzavíraných smluv. Zveřejňují se povinně všechny smlouvy s hodnotou plnění nad 50 tisíc Kč, jejichž stranou je stát, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy, vědecké výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, svazky obcí, regionální rady soudržnosti, ústavy a o.p.s. založené státem či samosprávou, státní a národní podniky, zdravotní pojišťovny a další právnické osoby, „v níž má stát nebo samospráva většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby“, tedy například obecní a krajské firmy, jako jsou dopravní podniky nebo technické služby. Povinnost uveřejnění smluv s těmito povinnými subjekty se však týká i smluvních stran, tedy zejména podnikajících fyzických a všech dalších právnických osob.

Obsahová náplň

 • fungování zákona,
 • kdo zveřejňuje – osobní působnost (fakultativně podle typu semináře),
 • co se zveřejňuje – věcná působnost,
 • smlouva dle občanského zákoníku a dle zákona o registru smluv – omezení volnosti,
 • písemná forma smlouvy v elektronické komunikaci (včetně předpokládaného dopadu aktuální novelizace),
 • smlouva a objednávka,
 • změny smluv a dodatky, rámcové a realizační smlouvy, opakované plnění, kumulace plnění smluv,
 • vyňaté smlouvy,
 • výjimky ze zveřejnění informací o/ve smlouvách (zákon č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím),
 • osobní údaje a obchodní tajemství (Obecné nařízení EU o ochraně osobních dat GDPR, další ochrany, metadata),
 • jak se smlouvy uveřejňují,
 • sankce a rizika (následky neplatnosti),
 • vztah ke zveřejnění smluv podle dalších předpisů (duplicity – zákon o veřejných zakázkách, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů),
 • tipy a doporučení.

Dotazy a diskuze.

Lektor:
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Termíny kurzov

22.09.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)