Pracovnělékařské služby – povinnosti zaměstnavatelů a lékařů po změnách právní úpravy v roce 2017

Základné info
 • Termín kurzov: 03.10.2017
 • Miesto konania: Celetná 29/288, PRAHA 1
 • Cena: 4 102 Kč (3 390 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1707610 - 3 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 170761A - 6 441 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170761B - 9 153 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170761C - 11 526 Kč + DP
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

1. 11. 2017 nabývá účinnosti nový zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Zároveň s novelou zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, byla provedena dílčí novela zákoníku práce, a dále se, také k 1. 11. 2017, očekává významná novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

Novela přináší do povinného zabezpečení pracovnělékařských služeb závažné novinky. V některých případech dochází k určitému uvolnění právní úpravy, v jiných pak naopak k zpřesnění i jejímu zpřísnění.

Novelizuje se i prováděcí vyhláška o pracovnělékařských službách č. 79/2013 Sb. Všechny tyto novinky budou účastníkům srozumitelně představeny, a to z medicínského i právního hlediska. Záměrem je osvojení si této právní úpravy a předejití sporům, respektive i hrozbě pokut.

Cieľová skupina

Seminář je určen vedoucím pracovníkům, personalistům a pracovníkům BOZP i lékařům.

Obsahová náplň

 • přehled právní úpravy, včetně zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese),
 • zákon o specifických zdravotních službách (ZSZS) a vyhláška č. 79/2013 Sb.,
 • kategorizace prací a rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel,
 • pracovnělékařská služba – její obsah, smlouvy s poskytovateli, povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům,
 • pracovnělékařské prohlídky vstupní, periodické, mimořádné a výstupní,
 • zajišťování pracovnělékařských prohlídek a jejich a obsah podle prováděcí vyhlášky,
 • lékařské prohlídky pro práci v noci,
 • vstupní prohlídka a uzavření pracovní smlouvy,
 • jak u dohod o pracích mimo pracovní poměr,
 • financování a daňové souvislosti,
 • lékařské posudky – platnost a právní účinky, opravné prostředky a jejich důsledky, soudní přezkum,
 • podle judikatury Ústavního soudu a aktuální judikatura Nejvyššího soudu (nakolik je posudek závazný),
 • posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce,
 • vztah dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti a dočasné pracovní neschopnosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání, právní účinky lékařských posudků,
 • důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce,
 • povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce, výpověď a převedení na jinou práci,
 • kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce, možné sankce,
 • postup uznávání nemocí z povolání podle zákona a vyhlášky č. 104/2012 Sb.

Diskuze a dotazy.

Lektor:
Prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.

Termíny kurzov

03.10.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Celetná 29/288, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)