Zákon o svobodném přístupu k informacím

Základné info
 • Termín kurzov: 05.10.2017
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 287 Kč (1 890 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1707640 - 1 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 170764A - 3 591 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170764B - 5 103 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170764C - 6 426 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte s povinnostmi při vyřízení žádosti o informace, tj. například:

 • Kdy mohu informaci odepřít a jak to zdůvodnit?,
 • Jak řešit žádosti, zneužívající právo na informace (šikana, kverulace)?,
 • Jak poskytovat informace o platech a odměnách?,
 • Jak poskytovat otevřená data, údaje z databází, opakovaně vytvářené informace?,
 • V jakých formátech se mají informace poskytovat žadatelům a zveřejňovat na webu?.

Budete rovněž seznámeni s chystanou novelizací zákona, která se týká informačního příkazu a zneužívání infozákona. Objasní se také vztah infozákona k zákonu o ochraně osobních údajů, správnímu řádu, přestupkovému zákonu a dalším.

Cieľová skupina

Seminář je určen pro všechny tzv. povinné subjekty podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tzv. infozákon. Dotýká se obrovského množství povinných subjektů, prakticky všech veřejných úřadů organizací a institucí. Informace musí poskytovat stát, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy, vědecké výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, svazky obcí, regionální rady soudržnosti, ústavy a o.p.s. založené státem či samosprávou, státní a národní podniky, zdravotní pojišťovny a další právnické osoby, ovládané státem nebo samosprávou, tedy například obecní a krajské firmy, jak jsou dopravní podniky nebo technické služby.

Obsahová náplň

 • ústavní základy práva na informace a otevřenosti veřejné správy, systematika otevřenosti veřejné správy,
 • praktické postupy při vyřízení žádosti o informace, předcházení sporům – ochrana před zneužitím zákona,
 • pojmy, důležité prvky, definice,
 • vztahy k jiným zákonům,
 • zvláštní formy přístupu k informacím (nahlížení do spisu, pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů, zvláštní informační práva některých osob – účastníci řízení, právní zástupci, občané obce a kraje, členové zastupitelstva, osoby s právním zájmem), veřejnost a neveřejnost jednání,
 • ochrana informací – některé specifické situace: osobní údaje a soukromí, obchodní tajemství, autorské právo, informace získané od třetích osob a v průběhu kontrol, další omezení práva na informace, vztah k povinnosti mlčenlivosti,
 • úhrada nákladů za poskytování informací,
 • povinně zveřejněné informace – stručný přehled,
 • případy z praxe (zejména podle dodaných konkrétních otázek), některé rozsudky,
 • řešení modelových případů.

Dotazy a diskuze.

Lektor:
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Termíny kurzov

05.10.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)