Uzavírání a realizace smluv v obchodní praxi – jak se vyhnout nejčastějším chybám

Základné info
 • Termín kurzov: 06.12.2017
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 892 Kč (2 390 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1707410 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 170741A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170741B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170741C - 8 126 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminář vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd.) a navazující rozhodovací praxí soudů.

Získáte aktuální poznatky o zkušenostech z praxe při uzavírání a realizaci zejména kupních a smluv o dílo a obdrží detailní návod na co se v klíčových ustanoveních smluv zaměřit a jak vhodně upravit vzájemná práva a povinnosti a rozložit rizika mezi obě smluvní strany.

Obdržíte doporučení z obchodní praxe ke vhodným postupům při plnění vzájemných povinností ze smluv a zajištění dodržení povinností vyplývajících ze smluv.

Cieľová skupina

Seminář je určen pro všechny zájemce z řad široké odborné veřejnosti, kteří se ve své praxi zabývají přípravou a uzavíráním a realizací zejména kupních smluv a smluv o dílo včetně zřizování zajišťovacích institutů, tj. zejména podnikatele, a pracovníky obchodních i finančních oddělení společností.

Obsahová náplň

 • nejčastější chyby a nedostatky,
 • kdo je oprávněn za podnikatele smlouvu uzavřít, jaké normy jsou přísné a od kterých se lze odchýlit, význam překvapivých ujednání ve smlouvě,
 • předsmluvní odpovědnost,
 • předkupní právo a jeho změny po novele občanského zákoníku,
 • postup při uzavírání smlouvy, forma smlouvy a její změny,
 • smlouva o smlouvě budoucí,
 • výklad klíčových ustanovení kupní smlouvy a smlouvy o dílo a vzájemné odlišnosti,
 • omezení obsahu smluv – ochrana slabší strany,
 • změna závazků: změna obsahu smlouvy, změna dlužníka, věřitele,
 • formulářové smlouvy, obchodní podmínky (a jejich konflikt), rámcové smlouvy,
 • povinnosti smluvních stran a následky jejich porušení – kontraktační doporučení,
 • předání a převzetí věci, přechod nebezpečí škody na věci – specifikace možných případů u obou smluvních stran a jejich variantní řešení,
 • nabytí vlastnictví a vedlejší ujednání,
 • přechod dluhů a přistoupení k dluhům,
 • zajištění a utvrzení dluhu, smluvní pokuty,
 • jak reklamovat a uplatnit práva z odpovědnosti za vady,
 • jak nastavit ukončení smlouvy v případě porušení povinností (výpověď, odstoupení),
 • výhody a úskalí rozhodčích doložek ve smlouvách.

Diskuze a dotazy.

Lektor:
Mgr. Jiří Lehečka

Termíny kurzov

06.12.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)