Kurz: Zákon o DPH a jeho změny pro rok 2018 ve vazbě na daňový řád

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při zavádění EET. Dozvíte se, jak se bránit požadavkům správců daně nad rámec zákona při elektronické komunikaci (lektoři se s vámi podělí o zkušenosti s podáváním daňových přiznání a se sankcemi ze strany správce daně).

Získáte povědomí o registračních povinnostech k DPH a sankcích za opožděnou registraci. Dozvíte se vše podstatné o kontrolním hlášení a jeho úskalích v praxi.Obsah kurzu

Problematické okruhy:

 • základní pojmy – změny v roce 2017 a pro rok 2018 (pohled ZDPH a daňového řádu),
 • počítání obratu u osoby povinné k dani, která nevede účetnictví,
 • registrace k DPH, zpětná registrace, dobrovolná registrace k DPH a problémy ze strany správců daně, jak komunikovat se správcem daně ve vazbě na daňový řád,
 • možnost uplatnění odpočtů při první registraci k DPH a dopad do účetnictví,
 • postup z hlediska zákona o DPH a daňového řádu v případě úmrtí plátce (kdo podává následně přiznání k DPH po novele 2017/2018, případná úprava odpočtu DPH, kdy končí registrace zemřelého),
 • změny registrace společníků společnosti po novele ZDPH 2017,
 • odregistrace osob neusazených v tuzemsku ve vazbě na povinnost přiznat daň plátci při pořízení zboží v tuzemsku od neusazené osoby,
 • daňové doklady s chybějící náležitostí – nebrání nároku na odpočet (dva nové judikáty Barlis a Sonatex),
 • oprava základu daně a sazby daně – dodatečné daňové přiznání k dani z přidané hodnoty ve vazbě na kontrolní hlášení,
 • oprava v případě vystavení daňového dokladu neplátcem – odvod DPH, následně opravný daňový dokad – vazba na kontrolní hlášení odběratele,
 • kontrolní hlášení, sankce, lhůty, opravné, následné kontrolní hlášení, výzvy správců daně, výzva k uplatnění nároku na odpočet u daňového dokladu, který vystavil neplátce a následná zpětná registrace,
 • režim přenesení daňové povinnost dopady jeho porušení,
 • nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba,
 • EET – sankce – první praktické kontroly FU,
 • jak postupovat v případě kdy systém ET neodešle správně výši tržeb,
 • elektronická forma podání – § 101a vazba na daňový řád,
 • zvláštní způsob zajištění daně,
 • ručení příjemce zdanitelného plnění – vývoj, sdělení GFŘ „kombajn“,
 • řetězové obchody – prodlužování kontrol a neuznání nároku na odpočet – nebo nevracení odpočtu.

Diskuze, odpovědi na dotazy.Cieľová skupina

Seminář je určen pro účetní, ekonomy, auditory, daňové poradce, podnikatele.Poznámka k cene

kód: 1707660 - 2 190 Kč + DPH Základní cena, kód: 170766A - 4 161 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170766B - 5 913 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170766C - 7 446 Kč + DPHKontaktná osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz