DETAIL KURZU

Verejné obstarávanie - Revízne postupy - aktuálna prax

Od:

OTIDEA s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom seminára je získať komplexnejší pohľad na revíznu komunikáciu a postupy vo verejnom obstarávaní – od žiadosti verejného obstarávateľa o vysvetlenie až po súdne napadnutie rozhodnutia Rady. Získate cenné informácie, na čo nezabudnúť, na čo všetko myslieť a skúsime vás vyzbrojiť základnou úrovňou intuície, ako pri revíznych postupoch rozmýšľa Úrad pre verejné obstarávanie.

Obsah kurzu

 • Analýza revíznych postupov – starý zákon o VO vs. nový zákon o VO
 • Žiadosť o vysvetlenie ako brána ku revíznym postupom, jej dôvody, počítanie lehôt
 • Žiadosť o nápravu
 • Dohľad nad verejným obstarávaním – úlohy Úradu pre verejné obstarávanie
 • Ex-ante posúdenie
 • Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného
 • Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy
 • Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy
 • Námietky
 • Odvolanie
 • Kaucia
 • Návrh na určenie neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
 • Trovy konania
 • Orgán vnútornej kontroly
 • Správne delikty – základné informácie
 • Otázky a odpovede, diskusia

Cieľová skupina

Kurz je určený pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorí získajú poznatky, akým krokom a postupom sa vyhnúť, a tiež – uchádzačov, ktorí majú možnosť sa brániť voči neférovým podmienkam a krokom obstarávateľských organizácii vo verejnom obstarávaní.

Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, stravný lístok na obed

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor