Bratislava

Verejné obstarávanie - Dodávatelia – JED a ďalšie možnosti preukazovania podmienok účasti PODROBNE

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Astrová 2/A, Otidea, s.r.o. Bratislava
 • Cena: 120 € (100 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, stravný lístok na obed
 • Organizátor: OTIDEA s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Nové právne predpisy kladú zvýšené nároky na odbornosť uchádzačov – dodávateľov.

Dodávatelia – prešiel rok od začatia účinnosti nového zákona o verejnom obstarávaní – zodpovedajú Vaše ponuky novým pravidlám a požiadavkám zadávateľov?

Ako preukazovať splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní za uchádzačov, iné osoby a subdodávateľov a načo si treba dať pri príprave ponuky pozor. Znova a znova – JED v praxi ako ho vyplniť a predložiť – podrobne. Konflikt záujmov je neprípustný – jeho identifikácia počas celého procesu verejného obstarávania. Pozor – verejní obstarávatelia odhaľujú koordinované správanie vo verejnom obstarávaní (sú povinní sa tomu venovať). „Právo patrí bdelým“ – ochrana Vašich záujmov v procesoch verejného obstarávania. Proti schránkový zákon – opäť ďalší termín – 31.7.2017!

Cieľová skupina

Kurz je určený pre uchádzačov, záujemcov, dodávateľov, všetkých, ktorí majú o problematiku záujem.

Obsahová náplň

 • Príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k preukazovaniu splnenia podmienok účasti, samoočisťovací mechanizmus, najnovšie poznatky z praxe, problematické oblasti a riešenia.
 • Formy účasti hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní, práva a povinnosti z toho vyplývajúce, čomu sa treba vyhnúť.
 • JED – podrobne.
 • Aktualizácia dokladov v zozname hospodárskych subjektov.
 • Konflikt záujmov a jeho identifikácia, predbežné trhové konzultácie, etické zásady vo verejnom obstarávaní.
 • Dohody narúšajúce čestnú hospodársku súťaž, ich formy a odhaľovanie – povinnosti a postupy verejných obstarávateľov – dopady na uchádzačov a ich obchodných partnerov.
 • Register partnerov verejného sektora (Proti schránkový zákon) – najdôležitejšie ustanovenia a vzťah k zákonu o verejnom obstarávaní.
 • Vaše problémy a otázky.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil:
+421 911 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Astrová 2/A, 821 01 Otidea, s.r.o. Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)