Kurz: Zákon o sťažnostiach po novele od 1.6.2017

Popis kurzu

Zákon č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach bol novelizovaný doposiaľ trikrát, napriek tejto skutočnosti vznikla potreba jeho novelizácie najmä v ustanoveniach, ktoré riešia postup, resp. spôsob prešetrovania a vybavovania sťažností. Novela zákona o sťažnostiach upravuje niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností. Zároveň konkretizuje obsah niektorých pojmov, úkonov a povinností, ktoré s problematikou vybavovania sťažností súvisia.Obsah kurzu

Seminár sa bude v širšom kontexte venovať prešetrovaniu a vybavovaniu sťažností po novele zákona o sťažnostiach od 1. júna 2017.

 • Legislatívna úprava vybavovania sťažností
 • Čo je sťažnosť a čo nie je sťažnosť – zmeny od 1. júna 2017
 • Opakovaná sťažnosť a sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti
 • Zásady vybavovania sťažností – zmeny od 1. júna 2017

  Prijímanie sťažností

  Príslušnosť na vybavovanie sťažností

  Lehoty na vybavenie sťažností

  Prešetrovanie sťažností

 • Zákonná povinnosť tvorby vnútornej smernice – vzor internej smernice, vzory písomností
 • Konzultácie s lektorkou k téme prednáškyCieľová skupina

Všetkých, ktorí majú o danú tému záujem.Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, zabezpečený teplý obedKontaktná osoba

Monika Svinčáková
+421 911 124 142
vzdelavanie@otidea.sk


Organizátor