Bratislava

Zákon o sťažnostiach po novele od 1.6.2017

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Radlinského 27, Hotel Saffron, Bratislava
 • Cena: 78 € (65 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, zabezpečený teplý obed
 • Organizátor: OTIDEA s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zákon č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach bol novelizovaný doposiaľ trikrát, napriek tejto skutočnosti vznikla potreba jeho novelizácie najmä v ustanoveniach, ktoré riešia postup, resp. spôsob prešetrovania a vybavovania sťažností. Novela zákona o sťažnostiach upravuje niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností. Zároveň konkretizuje obsah niektorých pojmov, úkonov a povinností, ktoré s problematikou vybavovania sťažností súvisia.

Cieľová skupina

Všetkých, ktorí majú o danú tému záujem.

Obsahová náplň

Seminár sa bude v širšom kontexte venovať prešetrovaniu a vybavovaniu sťažností po novele zákona o sťažnostiach od 1. júna 2017.

 • Legislatívna úprava vybavovania sťažností
 • Čo je sťažnosť a čo nie je sťažnosť – zmeny od 1. júna 2017
 • Opakovaná sťažnosť a sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti
 • Zásady vybavovania sťažností – zmeny od 1. júna 2017

  Prijímanie sťažností

  Príslušnosť na vybavovanie sťažností

  Lehoty na vybavenie sťažností

  Prešetrovanie sťažností

 • Zákonná povinnosť tvorby vnútornej smernice – vzor internej smernice, vzory písomností
 • Konzultácie s lektorkou k téme prednášky

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil:
+421 911 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Radlinského 27, 811 07 Hotel Saffron, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)