Kurz: Verejné obstarávanie - Prechod na plnú elektronizáciu VO – prvé skúsenosti a riešenia problémov z praxe

Popis kurzu

Príďte a objavte výhody elektronizácie verejného obstarávania, zistite ako nastaviť podmienky elektronickej súťaže a ako tejto zmene prispôsobiť zabehané interné procesy. Ukážeme a vyskúšame si, ako Vám vedia elektronické systémy zjednodušiť prácu a viesť celým procesom, upozorňovať na zákonné povinnosti, či automaticky generovať súťažné podklady/zápisnice a ďalšie dokumenty. Ak Vás nebaví neustále kopírovanie tých istých údajov do rôznych formulárov či dokumentov, určite Vás poteší, že elektronické systémy to spravia za Vás.

Príďte a presvedčte sa, že povinnú elektronizáciu na nás Európska komisia neposlala za trest, ale práve naopak.Obsah kurzu

I. Časť – Ako sa vysporiadať s elektronizáciou?

 • Povieme si aké sú aktuálne možnosti na trhu s elektronickými nástrojmi, o spôsobe realizácie elektronických zákaziek a ich kontroly kontrolnými orgánmi.
 • Ako zaviesť elektronizáciu do interných procesov? Prípadové štúdie tých, ktorí už na plnej elektronizácii fungujú.
 • Kritické miesta elektronizácie – Ako sa vysporiadať so zábezpekou pri elektronickej ponuke? Ako majú byť vyhotovené elektronické dokumenty? Môžem žiadať originál elektronickej ponuky? A iné.
 • K dispozícii budete mať desiatky šablón dokumentov, harmonogramy zákonných krokov pre jednotlivé typy súťaží a pod.
 • Počítače budú zabezpečené. Môžete si však priniesť aj vlastný notebook.

II. Časť – Realizácia elektronickej zákazky

 • Každý bude mať možnosť zrealizovať si plne elektronickú zákazku pod vedením našej lektorky.
 • V systéme si pripravíme elektronickú zákazku a v závere prípravy nám systém na základe zadaných údajov vygeneruje SP, zašleme údaje zo systému do IS ZÚ (kde sa nám vytvorí vyplnený neodoslaný formulár) a spustíme súťaž.
 • V lehote na predkladanie ponúk budeme simulovať proces vysvetľovania SP, ukážeme si ako posielať hromadné správy záujemcom a ako vyzerá časová pečiatka o doručení správy.
 • Ukážeme si, ako odoslať ponuku z pohľadu dodávateľa a jej zapečatenie systémom z pohľadu obstarávateľa
 • Simulovať budeme aj proces hodnotenia vypĺňaním hodnotiacich tabuliek v systéme, z ktorých sa nám vygenerujú zápisnice a oznámenia, v ktorých budú všetky potrebné údaje, pričom zahrnieme aj proces vysvetľovania po­nuky
 • Ukážeme si, ako Vám vie systém prepočítať poradie, bodové hodnotenie uchádzačov, mimoriadne nízku cenovú ponuku, či lehoty pri zverejňovaní a vysvetľovaní
 • Ukážeme si, ako vytvoriť prístupy pre kontrolný orgán a čo je pre neho v elektronickej súťaži podstatné
 • V systéme vygenerujeme protokoly z elektronickej súťaže
 • Ukážeme si automatizované generovanie štvrťročných súhrnných správ a ďalšie zostavy
 • Na záver si spravíme aj krátku ukážku zberu a spracovania žiadaniek na obstarávanie (tzv. elektronickú žiadanku)
 • Počas kurzu budete pracovať so systémom na riadenie verejných obstarávaní ERANET (www.eranet.sk).
 • Každý účastník zároveň získa plne funkčný prístup do systému ERANET (www.eranet.sk), vrátane všetkých dokumentov a harmonogramov na 6 mesiacov zadarmo.Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa zúčastňujú verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov, obstarávateľov i uchádzačovPoznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, stravný lístok na obedKontaktná osoba

Monika Svinčáková
+421 911 124 142
vzdelavanie@otidea.sk


Organizátor