ADR školenie základné

Popis kurzu

Základné školenie pre vodičov prepravujúcich nebezpečné veci v iných ako cisternových vozidlách /zakladné, valník/.

Odborní lektori na danú tému.

(Na školenie je nutné priniesť farebnú fotografiu o rozmere 3,5 x 4,5 cm, ktorá je súčasťou plastovej karty a E-kolok v hodnote 20,- Eur.)

Certifikát Osvedčenie platné 5 rokov (plastová karta)

Organizátor