Kurz: M_o_R® Foundation - riadenie rizík podľa metodiky M_o_R®

Popis kurzu

Riadenie rizík, alebo taktiež „Management of Risk®“ je framework best practice, ktorý pomáha manažérom identifikovať, analyzovať a riadiť riziká. Spoločnostiam tento framework pomáha v rámci riadenia zmien od strategického až po operatívne riadenie. Management of Risk je možné taktiež doporučiť ako prvý krok k certifikácii organizácie podľa medzinárodného štandardu ISO 31000 Risk Management. Management of Risk® je vhodný pre riadenie rizík bez ohľadu na veľkosť organizácie. M_o_R® využívajú jednotlivci, malé aj veľké spoločnosti, verejná správa a iné… Pokiaľ ako manažér zodpovedáte za realizáciu kľúčových projektov, plánov, alebo iných typov aktivít, musíte sa začať zaoberať spôsobom riadenia rizík. Takmer každé rozhodnutie, ktoré realizujte je spojené s určitou dávkou rizika.Obsah kurzu

M_o_R® (Management of Risk) je globálny a najznámejší štandard pre riadenie rizík. Tento framework je vhodný pre akýkoľvek typ organizácie, ako aj pre všetkých manažérov, ktorí si chcú osvojiť „Best Management Practice“ – najlepšie príklady z praxe. MoR® Foundation kurz Vás naučí systematický postup identifikácie, hodnotenia a riadenia rizík, či už pracujete na úrovni riadenia #1) stratégie, #2) programov, #3) projektov, alebo #4) prevádzky. Osnova kurzu M_o_R® Foundation:

  • 1.deň

Úvod do riadenia rizík s M_o_R®. Princípy Management of Risk®.

  • 2.deň

M_o_R® Prístupy. M_o_R® Procesy: Identifikácia, vyhodnotenie a riadenie.

  • 3.deň

M_o_R® Perspektívy. Revízia znalostí a Certifikačný test M_o_R® Foundation.Cieľová skupina

Kurz je vhodný predovšetkým pre tieto pozície:

  • Programme Managers
  • Risk & Project Managers
  • Business Change & Operation
  • IT Managers & Consultants & Security
  • Business and Programme and Project Supportracovné pozície:Certifikát

MoR® Foundation - certifikát od AXELOSPoznámka k cene

Certifikačná skúška - doplatok 150,00 € bez DPHKontaktná osoba

Ing. Mária Záňová
+421 2/207 260 38
maria.zanova@tayllorcox.com


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena