Daňová optimalizácia v roku 2017

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zohrané duo lektorov Ozimý – Tužinský vám na školení s vždy horúcou témou Daňová optimalizácia vysvetlí, ako legálne využiť daňovo-optimalizačné prvky pri tvorbe základu dane z príjmov. Venovať sa okrem iného budú i daňovým výdavkom, využitiu rozdielov v zdaňovaní fyzických a právnických osôb, pohľadávkam v účtovníctve či špecifickým druhom nákladov, výdavkov a transakcií. Prinesú i tipy, ako zvýšiť vlastné imanie s cieľom vyhnúť sa štatútu spoločnosti v kríze, ako zvýšiť výsledok hospodárenia napríklad kvôli získaniu úveru od banky alebo ako sa vyhnúť daňovej strate. Chýbať nebudú ani vybrané tipy pre SZČO a rekapitulácia najdôležitejších čísel.

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Obsahová náplň

 • Daňový výdavok
  • Vymedzenie daňového výdavku na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
  • Paušálne výdavky (80/20) u právnickej osoby a vplyv na zamestnanca
  • Daňové výdavky uznané až po zaplatení a formy ich daňovej uznateľnosti bez zaplatenia
  • Reklamné predmety a obchodné vzorky
 • Využitie rozdielov v zdaňovaní FO a PO
  • Príležitostné príjmy FO
  • Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku FO
  • Paušálne náhrady vyplácané zamestnancom/konateľom
  • Príjmy oslobodené od dane a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane
 • Rekapitulácia foriem vlastníctva/užívania majetku z daňového pohľadu a komparácia výhodnosti jednotlivých foriem
  • Operatívny/Finančný prenájom, financovanie úverom alebo nákupom (komparácia výdavkov a ich uznateľnosti, dôsledky na DPH a výhodnosť pre platiteľov/neplatiteľov DPH)
  • Registračné poplatky ako súčasť obstarávacej ceny vozidla verzus jednorazový daňový výdavok
  • Argumentácia pri daňovej kontrole a špecifické dopravné prostriedky (motorka, bicykel, kolobežka, korčule…)
 • Pohľadávky v účtovníctve
  • Opravné položky k pohľadávkam
  • Odpísanie pohľadávky
  • Postúpenie pohľadávky
  • Príslušenstvo k pohľadávkam
 • Špecifické druhy nákladov/výdavkov/transakcií
  • Spotrebiteľské súťaže
  • Zamestnanecké súťaže
  • Darovanie
  • Podiely na zisku z pohľadu zákona o dani z príjmov, účtovníctva, zdravotného poistenia a obchodného práva
 • Tipy, ako zvýšiť vlastné imanie spoločnosti (s cieľom vyhnúť sa štatútu spoločnosti v kríze), výsledok hospodárenia (kvôli získaniu úveru od banky) alebo tipy, ako sa vyhnúť daňovej strate
  • Transakcie vo vlastnom imaní spoločnosti
  • Transakcie s majetkom
  • Transakcie so záväzkami
  • Pripočítateľné a odpočítateľné položky a možnosti ich ovplyvnenia
 • Vybrané tipy pre SZČO a rekapitulácia najdôležitejších čísiel
  • Plánovanie príjmov a výdavkov FO
  • Výdavky vynaložené pred podnikaním
  • Suma, od ktorej je SZČO povinná platiť sociálne poistenie
  • Nezdaniteľná časť vo vzťahu k výške príjmu
  • Porovnanie foriem zdaňovania FO (výhody/nevýhody)

Lektor:

 • Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., venuje sa spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností, lektorovaniu v oblasti daní a účtovníctva a vydal aj knižné publikácie ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod.
 • Ing. Vladimír Ozimý, člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov

Harmonogram:

 • 08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 09.00 – 11.00 prednáška
 • 11.00 – 12.00 obedná prestávka
 • 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Termíny kurzov

27.09.2017

09:00 - 15:00

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Mária Puškárová
tel:
+421 70 53 *** zobraziť

mobil:
+421 905 848 *** zobraziť

email:
profivzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, 949 01 Nitra

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/705 38 *** zobraziť

mobil:
+421 915 480 *** zobraziť

email:
profivzdelavanie@... zobraziť

web: www.profivzdelavanie.sk

Adresa
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A , Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)