DETAIL KURZU

Zodpovednosť cestného dopravcu podľa Dohovoru CMR

Od:

ŠKOLSERVIS, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

S problematikou zodpovednosti cestného dopravcu podľa Dohovoru CMR Vás oboznámi odborný lektor na danú tému.

Materiál na seminár dostane každý účastník v cene kurzu.

Obsah kurzu

  • výklad jednotlivých ustanovení Dohovoru CMR
  • zodpovednosť dopravcu
  • zodpovednosť odosielateľa
  • poistenie zodpovednostidopravcu – súvisiace právne predpisy
  • poistné zmluvy
  • najčastejšie prípady škôd
  • konzultácia

Údaje pre zaplatenie účastníckeho poplatku:

IBAN: SK 9502000000003776728254

Banka: VÚB

Variabilný symbol: 13092017 (preukázať sa dokladom o zaplatení)

Kontakt: Katarína Tesařová

Mobil: 0904 25 35 00

E-mail: info@skolservis.sk

Vaša prihláška sa stáva záväznou po úhrade. Pri neúčasti, ktorá nebola oznámená minimálne 3 pracovné dni pred začiatkom školenia, sa poplatok nevracia.

Hodnotenie
Organizátor