Kurz: Upomínacie konanie a návrh vydania platobného rozkazu

Popis kurzu

OBSAH: ◦Právna úprava upomínacieho konania – zákon č. 307/2016 Z.z. ◦Príslušnosť súdu, predmet sporu, neprípustnosť návrhu ◦Náležitosti návrhu , náležitosti podania ◦Odstraňovanie vád návrhu, odmietnutie návrhu ◦Konanie po vydaní platobného rozkazu – súdny poplatok, vydanie platobného rozkazu, zrušenie platobného rozkazu, doručovanie platobného rozkazu, nedoručenie platobného rozkazu, reakcia žalovaného, náležitosti odporu, odmietnutie odporu, žiadosť o povolenie plnenia v splátkach, rozhodovanie o žiadosti, postup po podaní odporu ◦ Iné námietky v konaníKontaktná osoba

Ing.Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor