Bratislava - mestská časť Nové mesto

Zmluvy podľa autorského zákona a softverové zmluvy

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Témy:

  • Všeobecné aspekty zmluvného práva
  • Licencovanie (uzatváranie licenčných zmlúv) v digitálnom prostredí
  • Nové typy licenčných zmlúv (rozšírená hromadná licenčná zmluva, multiteritoriálna licenčná zmluva)
  • Nové inštitúty v zmluvnom práve
  • Zmluva o dielo
  • Verejné licencie
  • Osobitné zmluvné vzťahy
  • Softvérové zmluvy
  • Prevod práv vs. postúpenie výkonu práv
  • Zmluvy uzatvárané organizáciami kolektívnej správy

Obsahová náplň

Obsah:

Obsahom seminára je oblasť zmluvného autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a osobitného práva k databáze v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Seminár sa zameriava na najvýznamnejšie zmeny, ktoré nový autorský zákon priniesol do zmluvného práva.

Podujatie je určené najmä osobám pracujúcim v kreatívnom priemysle, ktoré majú aspoň základné znalosti z autorského práva, ďalej advokátom, zástupcom štátnych inštitúcií, podnikateľom a iných osobám, ktoré s problematikou autorského práva pracujú alebo s ňou prichádzajú do kontaktu. Všeobecne je seminár určený ako autorom a iným nositeľom práv, tak aj používateľom autorských diel a iných predmetov ochrany.

JUDr. Zuzana Adamová, PhD., pôsobí v advokátskej kancelárii Strelák&Petkov, v obchodnej spoločnosti INGENIUM Slovakia a je riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Je rozhodkyňou pre alternatívne riešenie sporov v rámci ADR Centra EISi a členkou Národného centra pre právo duševného vlastníctva (NCPDV). Vedie projekt Creative Commons Slovensko. Je autorkou viacerých publikácií z oblasti práva duševného vlastníctva.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Bojnická 3, 83401 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)